Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová (9. 9.1814 - 31. 7.1867)
Bl. Alfonza Mária, krstným menom Alžbeta sa narodila 9. septembra 1814 vo Francúzsku v ...
08.10.2018
Nechať sa uzdraviť
Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej ...
10.7.2018
Petrova dôvera
Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú ...
10.7.2018

DEKANÁT

Topoľčiansky dekanát je súčasťou Nitianského Biskupstva.

http://www.biskupstvo-nitra.sk/
 

Diecézny biskup:

Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

 

DEKANÁT: TOPOĽČANY
Dištriktuálny dekan: Mons. ThLic. Marián Dragúň
Diš
triktuálny sekretár: Jozef Vlasák

 

Dekanát je rozdelený na 11 farností.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Z každej prehry sa dá získať výhra. V tom je tá nádej.
Magálová