V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že veľadôstojný pán dekan Peter BLAHOVEC zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi dňa 27. decembra 2020 v 45. roku života a v 20. roku kňazstva. Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 2. januára 2021 o 10.00 hod. v Lukáčovciach. Pohrebné obrady a uloženie do hrobu sa budú konať o 14.00 hod. v Oščadnici. R. I. P.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup