Po jedenástich mesiacoch námahy sa v piatok 18.12.2020 skončili práce generálnej opravy organa v našej filiálke Nemčice. Tieto práce sa začali v januári 2020, kedy organ bol postupne demontovaný, čistený a opravovaný. V rámci obnovy interiéru kostola, ktorá bola pred niekoľkými rokmi, umeleckou a reštaurátorskou renováciou prešla vtedy len organová skriňa. Avšak nie samotné vnútro organu. Tento majestátny hudobný nástroj, postavený v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach okolo roku 1900, je jednomanuálový šesťregistrový organ, ktorý s pedálom má mechanické traktúry, kuželkové vzdušnice s registrovými kancelami. Rozsah manuálov C – f3, rozsah pedálu C – f, 18 klávesov a 12 tónov. Obloženie dlhších klávesov je nepôvodné z plastu. V miestnosti za organom bol umiestnený faldový zásobníkový mech s čerpacím mechom klinovým. Nevhodné dúchadlo vzduchu bolo umiestnené na povale vo veži kostola, odkiaľ zvlášť v zimnom období nasávalo veľmi studený chladivý vzduch. Píšťalový fond nástroja bol na začiatku generálky silne doničený, čo sa odzrkadľovalo na jeho zvuku a rozladenosti.

K prácam generálnej opravy prišlo zvláštnou zhodou okolností. V roku 2019 sme vo Farskom kostole v Topoľčanoch robili rozsiahlu generálnu opravu dvojmanuálového organa spojenú s umeleckou renováciou a vyzlátením organovej skrine. Tá trvala 9 mesiacov a stála približne 50.000,- €. Počas týchto prác pri jednom rozhovore jedna vedúca osoba duchovného a kostolného života v Nemčiciach vzniesla otázku spojenú s akousi naliehavou výzvou: „A po tejto generálke organa v Topoľčanoch dúfam, že príde na rad generálka organa v Nemčiciach?!“ Vskutku, táto veta pôsobila ako výzva do boja nových prác...

Koncom roka 2019 sa teda uskutočnil prieskum potrebných prác, vyčíslenie súm faktúr, vybavovanie administratívnych povolení k týmto prácam a po vzájomnej dohode s registrovaným organárom pánom Jánom Novákom sme sa začiatkom roka 2020 pustili do generálky organa. Zdalo sa, že to pôjde veľmi ľahko a bezproblémovo. Nik z nás však vtedy netušil, že príde koronakríza, ktorá uzatvorí kostoly, spomalí ekonomiku, práce a zníži aj príjmy, s ktorými sa na začiatku počítalo. V priebehu prác sme z týchto dôvodov boli prinútení predĺžiť práce a splácanie etapovitých faktúr o jeden mesiac. Ale ani tieto ťažkosti nás neodradili, aby sme pokračovali.

 
Z celkových prác, spojených s generálnou opravou organa, stoja za zmienku niektoré nové úpravy. Je len samozrejmé, že všetky píšťaly boli demontované, vyčistené, ošetrené a dané na pôvodné miesto. Na svoje pôvodné miesto sa ale nedostali cínové píšťaly z prvého radu, ktorý je zvonka viditeľný. A ani posledný rad masívnych drevených píšťal. Ten cínový prvý rad píšťal i posledný drevený rad boli nahradené úplne novými píšťalami, ktoré sa osadili na pôvodné miesto predošlých píšťal. Obdobne sa postupovalo v prívode pre organ tak potrebného vzduchu. Miestnosť za organom nanovo vymaľoval pán kostolník Jozef Mitošinka a novú elektroinštaláciu zdarma nám spravila firma Elektromont pána Mariána Ondrejičku.

Následne sa do týchto priestorov namontoval nový ventilátor vyrobený a zakúpený v Maďarsku a takisto nový zásobníkový vzduchový mech. Ten bude ešte tepelne prekrytý. Dosiahlo sa tým, že organ nebude naberať veľmi studený vzduch z veže kostola, ale len z priestorov interiéru kostola, čím sa dosiahne optimálnejšia teplota vzduchu idúca do organa. Popri týchto prácach sa vykonala renovácia klaviatúry a nožných pedálov organa. Záverečné práce ladenia organa boli však poznačené po 16-ročnej službe značným pokazením a poškodením kotla v kostole. Keďže práce na oprave kotla by boli finančne znateľné a to ešte bez záruky fungovania, napochytro sa rozhodlo o urgentnej výmene kotla, aby sa organ za stálej konštantnej teploty v kostole mohol naladiť. A tým, aby sa ukončili práce na generálke organa.

Nový plynový kondenzačný kotol sme vymenili v dňoch 11. a 12.
decembra 2020. A záverečné práce spojené s ladením organa tak prebehli v týždni 14.-18.
decembra 2020. V nedeľu 20.12.2020 organ opätovne vznešene a radostne znovu zaznel pri sv. omši.
 
Farský úrad v Topoľčanoch vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým, ktorý tento projekt generálnej opravy organa v Nemčiciach finančne podporili, pretože nás stál zhruba 15.000,- € (čo sme všetko úspešne splatili). Ďakujeme rovnako všetkým odborníkom a pomocníkom, ktorý sa svojou prácou i modlitbou pričinili o jej úspešný priebeh. A ďakujeme takisto p. Jánovi Novákovi za vykonanie týchto odborných prác organára. Máme nádej a pevne dúfame, že vynovený organ bude spoľahlivo naďalej slúžiť nám i ďalším generáciám. Nech zvuk organa vždy posilní naše kresťanské povedomie života a utvrdí naše puto a lásku k Bohu a katolíckemu chrámu. (DA)

Pozri podrobnejšie:

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup