Slovenský červený kríž a Mesto Topoľčany oznamujú občanom mesta a okresu Topoľčany, že od 18.11. 2020 je možnosť nechať sa dobrovoľne otestovať v Galérii mesta antigénovým testom (testovacie priestory sú vedľa predajne Spolku sv. Vojtecha - v budove Mestského úradu: Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany). Testovanie zabezpečuje Miestny spolok Slovenského červeného kríža a  prebieha denne okrem nedele v čase od 8.00 do 16.30 hod. až do konca kalendárneho roka a je zadarmo. Testovať sa môže prísť ktokoľvek, bez akéhokoľvek odporúčania. Testovanie sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré pociťujú príznaky respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, zvýšenú teplotu). Testovaním a získaním istoty o bezinfekčnosti sa zabráni prípadnému šíreniu vírusu. Prosíme ľudí obzvlášť o opatrnosť a zodpovednosť voči sebe, svojej rodine i ľuďom v okolí a v kostoloch. Ak niekto pociťuje príznaky ochorenia, odporúča sa buď sa dať otestovať alebo zostať doma v rámci 10 dňovej izolácie až do vyliečenia.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup