Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

PRIEBEŽNÁ PONUKA TESTOVANIA

Slovenský červený kríž a Mesto Topoľčany oznamujú občanom mesta a okresu Topoľčany, že od 18.11. 2020 je možnosť nechať sa dobrovoľne otestovať v Galérii mesta antigénovým testom (testovacie priestory sú vedľa predajne Spolku sv. Vojtecha - v budove Mestského úradu: Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany). Testovanie zabezpečuje Miestny spolok Slovenského červeného kríža a  prebieha denne okrem nedele v čase od 8.00 do 16.30 hod. až do konca kalendárneho roka a je zadarmo. Testovať sa môže prísť ktokoľvek, bez akéhokoľvek odporúčania. Testovanie sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré pociťujú príznaky respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, zvýšenú teplotu). Testovaním a získaním istoty o bezinfekčnosti sa zabráni prípadnému šíreniu vírusu. Prosíme ľudí obzvlášť o opatrnosť a zodpovednosť voči sebe, svojej rodine i ľuďom v okolí a v kostoloch. Ak niekto pociťuje príznaky ochorenia, odporúča sa buď sa dať otestovať alebo zostať doma v rámci 10 dňovej izolácie až do vyliečenia.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor