Oznam Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorý radi zverejňujeme:
Drahí bratia a sestry,
pri svätých omšiach 1.11.2020 sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, dávame Vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok.
Bohoslovci a predstavení seminára Vám ďakujú za všetky Vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na Vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára.

V tomto akademickom roku 2020/2021 sa v našom seminári pripravuje na kňazstvo 54 bohoslovcov. Z toho 12 za Banskobystrickú diecézu, 19 za Nitriansku diecézu,  22 za Žilinskú diecézu a jeden za Trnavskú arcidiecézu.
Okrem toho 3 bohoslovci v tomto roku absolvujú pastoračný ročník.
 
Kňazský seminár v Nitre si v tomto roku pripomína 30. výročie od
svojho obnovenia a zároveň 305 rokov od svojho vzniku.

Číslo bankového účtu kňazského seminára v Nitre:
VÚB - SK02 0200 0000 0035 4457 2553

vdp. Mgr. Miroslav Šidlo, MBA
vicerektor - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
Kontakt na vicerektora:
+421 902 222 073
Miroslav.Sidlo@frcth.uniba.sk

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup