Páter Frank Vandegehuchte MSC, náš nemocničný duchovný, pripravil pre nás vreckový kalendár s názvom pre teba po celý rok 2021.
Máte možnosť si ho zadarmo stiahnuť v elektronickej forme na uvedenej linke: MSC2021_PaterFrank.pdf
Kto má záujem, je k dispozícii na zakúpenie pri Katolíckych novinách a cena je 2,- €/kus. Pri väčšom odbere, prosíme, kontaktovať priamo pátra Franka.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup