Pri bočnom vchode (za sakristiou) po ľavej strane nášho farského kostola v Topoľčanoch na hlavnom námestí prebiehajú postupne renovačné práce obnovy sochy sv. Antona Paduánskeho. Ako sa v letných mesiacoch odstránili pôvodné betónové schody, ktoré tam boli, vytvorila sa na danom mieste betónová základňa. Tá sa mierne linkami strán aj pootočila a upravila, aby oveľa viac bola súbežná s bočnou líniou kostola. A v tomto čase na túto základňu boli inštalované nové schody - kresané z vápenca z Českej republiky, pre ktoré sa to všetko robilo. Majú totiž v konečnom pohľade oveľa viac byť zosúladené s vápencovým podstavcom a sochou sv. Antona Paduánskeho, ktoré majú byť osadené na vrchol schodov. Tieto dve najťažšie časti sa budú potom inštalovať ťažkou vysokozdvižnou technikou. Máme však nádej, že ako práce postupne prebiehajú, že tak ich aj s pomocou Božou do konca tohto kalendárneho roka úspešne dokončíme.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup