Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

SV. OMŠA PRE RÁDIO LUMEN

V piatok 28.8.2020 v kaplnke sestier vincentiek v Nitre na Šindolke slúžil náš pán farár-dekan v priamom prenose rozhlasovú sv. omšu pre Rádio Lumen, ktorá bola vysielaná pre celé Slovensko a prostredníctvom internetu i do zahraničia. Záujemcom jej archívny záznam ponúkame v plnom znení a prajeme príjemný duchovný zážitok: https://www.lumen.sk/archiv-play/127455

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor