Od začiatku 19. storočia, keď 15. augusta 1802 bol daný do používania náš farský kostol a bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, je 15. august vždy významným dňom v dejinách farnosti i mesta Topoľčany.
15. augusta 1852 slávnostne bola inštalovaná v kostole socha Sedembolestnej Panny Márie. A 15.8.1854 ju ostrihomský arcibiskup a prímas kardinál Ján Scitovský slávnostne korunoval a kostol vyhlásil za mariánsku svätyňu.
V okruhu 15. augusta sa tak na základe titulu nášho farského kostola konajú každoročne v meste hody. Síce v obmedzenej miere kvôli pandémii covid-19, ale predsa, sa hody v Topoľčanoch konali i tohto roku 2020.
Nech sa páči, tu je zopár fotiek a krátke video z tohtoročnej hodovej slávnosti a bohoslužby (16.8.2020), ktoré zachytil p. Peter Faltys.
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup