Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

HODOVÁ SLÁVNOSŤ A BOHOSLUŽBA 2020

Od začiatku 19. storočia, keď 15. augusta 1802 bol daný do používania náš farský kostol a bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, je 15. august vždy významným dňom v dejinách farnosti i mesta Topoľčany. 15. augusta 1852 slávnostne bola inštalovaná v kostole socha Sedembolestnej Panny Márie. A 15.8.1854 ju ostrihomský arcibiskup a prímas kardinál Ján Scitovský slávnostne korunoval a kostol vyhlásil za mariánsku svätyňu. V okruhu 15. augusta sa tak na základe titulu nášho farského kostola konajú každoročne v meste hody. Síce v obmedzenej miere kvôli pandémii covid-19, ale predsa, sa hody v Topoľčanoch konali i tohto roku 2020. Nech sa páči, tu je zopár fotiek a krátke video z tohtoročnej hodovej slávnosti a bohoslužby (16.8.2020), ktoré zachytil p. Peter Faltys.


Fotogaléria

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor