Prirodzenou súčasťou mesta Topoľčany je Kalvária, ktorá sa nachádza v západnej časti mesta v lokalite s názvom Pod Kalváriou. Súbor objektov kalvárie bol postavený v rokoch 1853 až 1856 v neogotickom slohu. Jej vznik súvisí s tradíciou zázračnej Panny Márie Veľkotopoľčianskej. Miesto pre výstavbu kalvárie bolo vybrané pri prameni, s ktorým je spojená povesť o zázračnej vode. Zásluhu na jej postavení mal topoľčiansky dekan Vincent Kubica. Kalvária pozostáva zo 14 kaplniek krížovej cesty a ďalších objektov. Centrom komplexu je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, postavená nad prameňom uprostred svahu. Kalvária pôvodne vrcholila troma drevenými krížmi. Počas rozsiahlej renovácie v roku 1929 ich však nahradila baldachýnová architektúra, zastrešujúca kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného a súsoším Piety. Vybudovaním tohto baldachýnu tak vznikla otvorená kaplnka Ukrižovania. Kaplnky jednotlivých zastavení boli koncom 19. storočia uzavreté kovovými presklenými dverami. Zastavenia boli v 70-tych rokoch 20. storočia doplnené maľovanými výjavmi od neznámeho autora. V areáli kalvárie sa nachádza tiež i socha svätého Jána Nepomuckého pochádzajúca z obdobia pred rokom 1780, ktorú nechal vyhotoviť slobodný cech obuvnícky.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup