Tento neveľký sakrálny objekt na Krušovskej ulici v Topoľčanoch je neskoro baroková prícestná kaplnka postavená koncom 18. storočia. Je vymurovaná s výklenkami a zakončená strieškou, na ktorej vrchole je pozlátený kríž.

Čo je zaujímavé, nachádzala sa v tom čase na najvyššom mieste mesta. A keďže v nej bolo v minulosti umiestnené svetlo (naznačené lampášom), tak s najväčšou pravdepodobnosťou slúžila ako svetelná Božia muka, respektíve svetelný stĺp (maják ô lucerna). Bol dobre viditeľný z chotára a určoval z tejto strany miesto vstupu do mesta.

V súčasnosti z dvoch strán príjazdu a výjazdu z mesta je umiestnený erb Mesta Topoľčany a na čelnej stene sa nachádza zobrazenie milostivej sochy Topoľčianskej piety Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska.

V roku 2020 objekt obnovila: Farnosť Topoľčany


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup