Tešíme sa, že v priebehu mariánskeho májového mesiaca v stredu 27. mája 2020 sme opätovne inštalovali ošetrené, obnovené a zreštaurované sochy Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadety, ktoré majú svoje výsostné miesto v Lurdskej jaskyni, ktorá sa nachádza za farským kostolom na hlavnom námestí v Topoľčanoch. Touto lokalitou je už badateľné prichádzajúcemu, že sa približuje k mariánskej svätyni, ktorá je duchovne pričlenená k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Našim zámerom bolo, aby sme z tohto miesta vytvorili miesto pre modlitbu a rozjímanie. I preto sme v spolupráci s mestom pridali pred jaskyňu dve lavičky a celú jaskyňu vyzdobili trvácejšími kvetmi. Po ich opotrebovaní máme v úmysle ich pred zimou vymeniť a "naladiť" na vianočnú výzdobu.

Umelecké a reštaurátorské práce vykonali umelecký majster p. Marián Švec a reštaurátorka a pozlacovačka pani Dana Gromanová. Všetky viditeľné zlátené časti na soche Panny Márie Lurdskej boli totiž pozlátené 23 karátovým lístkovým zlatom. Pričom soche Panny Márie bola prirobená a pozlátená jednoduchá svätožiara, aby ešte viac vynikla Máriina tvár. Umeleckým majstrom ďakujeme za ich prevedenú prácu, pomocníkom na pomoc pri inštalácii sôch, firmám za vysokozdvižnú techniku, aranžérkam za výzdobu a dobrodincom za milodary a podporu. Máme nádej, že i z tohto miesta sa stane miesto ešte viac obľúbené a navštevované. A Panne Márii - patrónke nášho farského kostola, sa v postave sv. Bernadety skláňame a posielame ľúbezný pozdrav a vyznanie našich sŕdc a modlitieb: "Ave Mária!"
 
Pri odvezení týchto oboch sôch bolo na našej farskej webovej stránke uverejnený tento vysvetľujúci text:
Kto by sa v tomto čase zastavil pri Lurdskej jaskyni, ktorá sa nachádza na hlavnom námestí za Farským kostolom v Topoľčanoch, ostal by mierne prekvapený. Čakal by, že tam nájde v nadživotnej veľkosti sochu Lurdskej Panny Márie (meria 190 cm a váži cca 200 kg), ktorá tam právom má svoje stále miesto. Jeho prekvapenie by vyplývalo z toho, že momentálne sa tam táto socha nenachádza.
        Po obnove sôch sv. Anny s Máriou a sv. Jozefa, ktoré sú už naspäť v  kostole, prišla na rad obnova sochy sv. Bernadety. Túto obnovu si vyžiadal jej stav. Socha je totiž drevená a pre externé prostredie nebola uspôsobená. Rokmi sa preto stalo, že farba na tejto soche bola "opluskaná". Nepôsobila dobre. A socha po odstránení pôvodných farieb si žiada ošetrenie dreva, jeho namorenie a následne nové vymaľovanie a lakovanie, ktoré by ju chránilo pred vonkajšími vplyvmi počasia.
   
        Riešili sme však dilemu: sochu sv. Bernadety dáme obnoviť a popri už pred časom obnovenej soche Lurdskej Panny Márie bude predsa len pôsobiť oveľa krajšie ako nebeská Madona. To sa nám moc nezdalo. Veď sa patrí, aby socha Panny Márie pôsobila vždy krásne a stále živo. Z tohto dôvodu sme pristúpili k ráznejšiemu rozhodnutiu, že na obnovu pôjdu obe sochy - tak socha Lurdskej Panny Márie i socha sv. Bernadety. Vo štvrtok 30. apríla 2020 sme pristúpili k ich deinštalácii a odvoze do ateliérskej dielne.

        Sochy budú reštaurovať a zlátiť umeleckí majstri, ktorí nám vo farskom kostole zreštaurovali organovú skriňu a obe spomenuté sochy (www.umar.sk). Pri tomto odinštalovaní sôch Panny Márie a Bernadety nám svojou technikou a silou sponzorsky pomohla firma Elektromont Topoľčany, ktorej vyjadrujeme naše poďakovanie.
   
        Nateraz namiesto sochy Lurdskej Panny Márie bol do jaskynnej apsidy naištalovaný väčší obraz Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, ku ktorej sa môžeme v súčasnosti modlievať. Po renovácii oboch sôch sa opätovne ony vrátia na svoje pôvodné miesto. Tieto naše renovačné práce môžeme podporiť i my svojou modlitbou za ich úspešné zvládnutie.
   
        Tak som sa ráno v deň odinštalovania sochy Lurdskej Panny Márie, keď sme boli v úzkostiach, či sa nám to vôbec podarí, veď socha váži cez 100 kg, vrúcne modlil: "Presvätá Panna Mária, pokiaľ Ťa máme dať obnoviť, teraz potrebujeme Tvoju pomoc! Aby sa nám úspešne podarilo Ťa zložiť dolu a odviesť do ateliéru..." Prosba bola vypočutá, a tak zdarne sme obe sochy zložili a s úctou dali odviesť na obnovu. A tešíme sa, keď sa obnovené zase vrátia...

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup