V súvislosti s vynovením zadnej časti kostolného areálu na hlavnom námestí v Topoľčanoch pristúpili sme k obnove kamennej sochy sv. Vendelína, ktorý je patrónom pastierov, roľníkov a polí. Z tohto dôvodu jeho sochu možno nájsť zväčša v lokalitách lúk a polí, ktoré na tento účel boli určené. Tak i naša socha sv. Vendelína sa pôvodne nachádza v lokalite, ktoré sa v Topoľčanoch pozná pod názvom "Benátky". Táto lokalita je v blízkosti rieky Nitry, ktorá pokiaľ nebola zregulovaná, sa často vylievala a spôsobovala na týchto pasienkoch dojem "Benátok". Po výstavbe veľkého sídliska v druhej polovici 20. storočia v tejto časti mesta, samotná lokalita už neslúžila pôvodnému zámeru a socha sv. Vendelína bola násilne odstránená a vyhodená na smetisko. Odtiaľ ju zachránili veriaci pod vedením vtedajšieho pána farára a bola privezená a upravená tak, aby mohla byť osadená pri farskom kostole v Topoľčanoch.

Pri týchto terajších reštaurátorských prácach sa však zistili dve dôležité skutočnosti. Soche sv. Vendelína bola odstránená celá hlava, ktorá dodatočne (sekundárne) bola dosekaná a osadená na telo sochy. Zistilo sa to pri očiste sochy, kde z fotografií je vidno, že hlava je vytvorená z iného materiálu ako telo a obe tieto časti sochy majú odlišný "rukopis" kamenárskeho autora. A ďalšou skutočnosťou, ktorá sa zistila vďaka bádaniu Pamiatkového úradu v Topoľčanoch je to, že pôvodný stĺp spod sochy sv. Vendelína sa v súčasnosti nachádza pod sochou sv. Floriána - patróna mesta Topoľčany, ktorá sa nachádza pri fontáne na hlavnom námestí. Svedčia o tom dobové fotografie, ale i hmatateľne pôvodný nápis na stĺpe, ktorý sa dá ešte prečítať. A na ňom je rok tvorby sochy s jej pomenovaním a venovaním.
 
Socha sv. Vendelína tak bola od začiatku marca 2020 v čase koronakrízy na dva mesiace zo svojho terajšieho miesta odvezená do umeleckého ateliéru. Uskutočnilo sa na soche odstránenie machu a rozličných nánosov. Nasledovalo vyspravenie chýbajúcich a poškodených častí. Potom sa pokračovalo v prácach "zakonzervovania" a farebného zosúladenia sochy, keďže je socha vytvorená z troch rozličných materiálov (tela / hlavy / novovytvorených chýbajúcich častí). Na všetkých týchto prácach pracoval umelecko-remeselnícky kamenár pán Kazimír Csefalvay z obce Veľké Úľany, ktorému ďakujeme za jeho reštaurátorskú odbornú prácu.
 
Dňa 20. mája 2020 prišlo k opätovnému osadeniu obnovenej kamennej sochy sv. Vendelína na jej pôvodné miesto. Hoci sa do budúcnosti uvažuje, že pri prípadnej obnove sochy sv. Floriána by sa pôvodný stĺp vrátil sv. Vendelínovi a soche sv. Floriána by sa dal vytvoriť nový stĺp, ktorý by bol zladený s jeho sochou. Nateraz však vzývame, sv. Florián a sv. Vendelín, orodujte za nás a naše mesto!

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup