Viacerým z vás – osobitne po tieto časy mimoriadnej situácie pandémie – chýba informácia o zosnulých, ktorí po tieto dni zosnuli (R.I.P.). Chodiť neustále na prechádzku do mesta, aby si tam človek vo výveske pri kostole pozrel, či tam nie je vyvesené nejaké parte, nie je ani pohodlné ani praktické. Hoci veľa desaťročí to tak fungovalo...


Chceme vás preto informovať, že pracujeme na novej forme zverejňovania parte, čiže smútočnej informácie o úmrtí a pohrebe človeka, ktorý je z nášho mesta. Smútočná výveska pri kostole je v réžii farnosti. A tak predovšetkým sa v nej objavia smútočné oznámenia o našich farníkov. Nemusia sa tam však už objaviť napríklad informácie o zosnulých ľuďoch, ktorí pochádzajú z farnosti Topoľčany sv. Gorazda (Mravenisko) alebo z obcí Nemčice, Tovarníky či zosnulí z evanjelickej farnosti alebo zosnulí bez vyznanie. Hoci, keď nás pozostalí požiadajú, tak aj takého parte tam zverejňujeme.

Čítajte viac v detaile článku ...

        V spolupráci s Mestom Topoľčany a jej matrikou sme preto navrhli, aby sa na ich webovej stránke mesta vytvorila rubrika PARTE, v ktorej by matrika po nahlásení úmrtia obyvateľa mesta a okolitých obcí, mohla zverejniť elektronické parte v tejto rubrike. Tým by sa zverejnila rovnako informácia o úmrtí, ale aj mieste a čase pohrebných obradov zosnulého človeka. Bola by to vlastne služba mesta Topoľčany svojim občanom. A malo by to tú výhodu, že by tam boli zverejnené všetky úmrtia ľudí, tak z mesta i z jeho okolia, a to bez ohľadu na miesto bydliska alebo vierovyznania zosnulého. Zároveň takéto zverejnenie infomácie je prístupné z každého miesta (kde majú internetové pripojenie) a to 24 hodín denne a 7 dní do týždňa – čiže stále. Samozrejme, že popri tejto novej elektronickej službe, ostane v používaní rovnako kostolná výveska na zverejňovanie písomného parte.

         Na tomto projekte sa už pracuje, ale vyžaduje si to svoj čas prípravy. Pritom pandémia koronavírusu postup prác spomalila a sťažila. Treba totiž pretvoriť webovú stránku mesta, vytvoriť tam novú sekciu Parte, dohodnúť veci s matrikou a zaškoliť jej zamestnancov na spôsob vkladania nových informácií či vymyslieť systém ako informáciu vkladať cez víkendy, keď je matrika zatvorená. A čo je ešte potrebné vyriešiť, je záležitosť ako doriešiť súhlas s ochranou osobných údajov. So zverejnením parte musia totiž nevyhnutne písomne súhlasiť najbližší pozostalí. Máme však nádej, že všetky tieto prekážky prekonáme a v blízkej dobe sa dočkáme zverejňovania smútočných oznámení na webovej stránke mesta, na ktorú aj naša obdobná sekcia z farskej webovej stránky bude automaticky internetom presmerovaná.

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup