Milé mamy, pozdravujeme vás z Bratislavy. Tento týždeň nás čaká veľké stretnutie MM. Tohtoročné stretnutie bude iné ako všetky predchádzajúce. Je to prvýkrát, čo sa na ňom môžu zúčastniť všetky mamy z MM na Slovensku, aj tie, ktoré sa do Svitu nikdy nedostali. Počas veľkých stretnutí vo Svite bývala vždy nepretržitá adorácia za ochranu a vedenie Duchom Svätým. Tento rok bude počas celého stretnutia adorácia Božieho slova v domácnostiach našich modlitebníčok.
Čítajte viac v článku ...

       Uvedomili sme si, že sa nachádzame v podobnej situácii ako Židia, ktorí uverili, že Ježiš je Boží syn. Keď ho chceli nasledovať, museli opustiť všetky zaužívané zvyky a ísť novou cestou. Bolo to pre nich veľmi ťažké. Aj nám sa môže zdať pozvanie zúčastniť sa na veľkom stretnutí MM doma, vnašich rodinách, ťažké. Možno sa obávame neprijatia tejto situácie manželmi, deťmi, blízkymi, ktorých máme doma. Ale Pán Ježiš nám ponúka novú skúsenosť s jeho mocou, aby mohol obnoviť naše domáce cirkvi. Hovorí nám: „Nebojte sa!Naše rodiny sú často ako údolia plné zoschnutých kostí. Ale Pán ich chce oživiť a vdýchnuť do nich svojho Ducha... Ez 37, 1 10.
Počas veľkých stretnutí vo Svite bývala vždy nepretržitá adorácia za
ochranu a vedenie Duchom Svätým. Tento rok bude počas celého stretnutia adorácia Božieho slova v domácnostiach našich modlitebníčok.

Ich modlitby nás budú sprevádzať, aby sme mohli uvidieť zázraky, keď v pokore a láske odovzdáme Ježišovi svoj strach a svoje predstavy.

        Tohtoročné stretnutie je zasvätené Svätej rodine. Keď sme ho dávno plánovali, netušili sme, že ho budeme prežívať doma v našich rodinách. Určite sme sa tešili na stretnutie s Ježišom a mamami z celého Slovenska, na objatia či povzbudenia. Ale teraz sme pozvané nájsť Ježiša vo svojom srdci, dať ho na prvé miesto, ktoré mu patrí, aodovzdať objatie, povzbudenie a láskavé slovo tým, ktorých máme doma.

        Pán Ježiš sa po zmŕtvychvstaní stretol s učeníkmi. Keď „od veľkej radosti nemohli uveriť, že je to On, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kus pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi.“ Pán Ježiš nám cez tento príbeh hovorí, že veľké stretnutie MM máme doma prežívať v úplnej jednoduchosti a prirodzenej službe rodine. To znamená nezavrieť sa do izby a modliť sa, keď nás rodina potrebuje. Nájdime si na modlitbu chvíľku, keď im nechýbame, môžeme pozvať aj ich, ale nenaliehajme.

        V knihe Zjavenia čítame: „Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“ Všetci trpíme smädom po „živej vode“ a mnohí, aj z našich rodín, zomierajú od smädu. Veľké stretnutie MM v našich domovoch je pre nás mamy a pre naše rodiny pozvaním napiť sa vody života.

Milé mamičky, sme pozvané žiť čistý život v bázni pred Pánom, aby sme ním bez slova oslovili aj tých, čo neveria Slovu. Lebo pred Bohom nie je dôležitý vonkajšok, ale naše srdce a neporušiteľná duša, jemná a pokojná.

Pozývame vás, aby ste sa, podľa situácie uvás doma, pripojili k programu stretnutia, ktorý sme dostali v modlitbe.
 

Veľké stretnutie MM budeme prežívať so sv. Teréziou z Avily cez jej myšlienky na „plagátikoch“. Začneme svätou omšou v piatok večer o 18.00 hod. v Rádiu Lumen, ktorú bude celebrovať náš duchovný otec Marián Dragúň. Stretnutie zakončíme v nedeľu na poludnie modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná so Svätým Otcom Františkom.

Usmernenie pre Veľké stretnutie MM 24. – 26. apríla 2020

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že sa nemodlíme samy, ale spájame sa v duchu so všetkými mamami z MM na Slovensku, ktoré prijali pozvanie na toto stretnutie.


Piatok

príprava stolíka na MM na viditeľnom mieste tak, aby tam mohol zostať až do nedele obeda,
– príprava bielych štvorčekov
,
– príprava piatich „plagátikov“ s myšlienkami sv. Terézie z Avily.

1. Ničím sa neznepokojuj, nech ťa nič neľaká.
2. Všetko sa míňa, Boh sa nemení.
3. Trpezlivosť dosiahne všetko.
4. Kto má Boha, nič mu nechýba.
5. Sám Boh stačí.

18.00 hod. svätá omša v Rádiu Lumen, celebruje o. Marián. Po nej umiestnime plagátik č. 1 na viditeľné miesto v byte:

        Pri večeri môžeme vysvetliť a ponúknuť našim doma, že sa môžu tiež zúčastniť na našom stretnutí. Ak ich niečo v živote znepokojuje, alebo majú obavy, môžu to napísať alebo nakreslina štvorček a vložiť do košíka pred kríž. Uistime ich, že to bude čítať len Pán Ježiš. Alebo stačí, keď napíšu len svoje meno, Pán Ježiš bude tomu rozumieť.

        Po večeri, podľa okolností, budeme adorovať Sväté písmo – Božie slovo tak, ako keby to bola Eucharistia. Lebo Pán Ježiš je živý vo svojom slove. Môže to byť päť minút alebo aj jedna hodina. Pre Pána Ježiša je vzácna každá minúta, ktorú mu venujeme.

Pri tejto adorácii si my samy napíšeme na štvorčeky naše strachy a nepokoje, ktoré prežívame, a odovzdáme ich do košíka – Ježišových rúk.

Deň môžeme zakončiť odprosením za malú dôveru vBožiu všemohúcnosť a vďakyvzdaním za Božie milosrdenstvo.


Sobota

Hneď ráno pozveme k modlitbe Božiu Matku Máriu a pomodlíme sa modlitbu za komunitu, modlitbu za obnovu a tretí desiatok radostného ruženca: „...ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.“

8.30 hod. svätá omša v Rádiu Lumen, celebruje o. Jozef z Poltára.

Po svätej omši vyložíme 2. plagátik:
Všetko sa míňa, Boh sa nemení.

Malým deťom ho prečítame. Veľké nech si ho prečítajú samy, ak budú chcieť. Doobeda slúžme doma s láskou a spievajme si piesne k Duchu Svätému alebo piesne chvál. Ak budeme mať chvíľku času, zastavme sa pred Svätým písmom a odovzdajme Ježišovi všetko, čo prežívame.

14.00 hod. príhovory a svedectvá z medzinárodného stretnutia MM v Avile v Rádiu Lumen

Poobede vyložíme 3. plagátik: Trpezlivosť dosiahne všetko

        A prejdeme sa po našom byte, dome alebo po záhrade. Dobre si prezrime „hradby“ steny a dvere, ktoré sú teraz okolo nás. A ktoré nás obmedzujú, ale aj chránia. Môžeme sa v spomienkach vrátiť do času, keď sme ešte bývali doma u rodičov, alebo o tom porozprávajme deťom, manželovi. Povedzme im, ako sme vydržali, alebo nevydržali v skúškach trpezlivosti. Pýtajme sa ich, čo sa im páči na tých „našich hradbách“ a čo naopak nemajú radi. A počúvajme. Počúvajme ich pozorne, srdcom, neprerušujme ich.

16.00 hod. Modlitby matiek priamy prenos z Rádia Mária
Pomodlíme sa, ako sme zvyknuté. Modlitby z knižočky MM čítame nahlas.

Slovo na toto stretnutie je 2 Kor 12, 7 10. Po odovzdaní našich detí do Ježišových rúk prosme za všetkých kňazov, ktorí sa cítia zvlášť v tejto dobe opustení. Na záver dňa môžeme adorovať Božie slovo, ak budeme vládať.

Nedeľa

Ráno spolu s našou Mamou Máriou sa pomodlíme modlitbu za komunitu, modlitbu za obnovu a desiatok ruženca: „...ktorý nám Ducha Svätého zoslal.“

8.30 hod. svätá omša z Rožňavskej katedrály, celebruje o. biskup St. Stolárik. Internetová adresa: https://www.youtube.com/channel/UCKhNz24Z_ZCKh6B39BGDVUg

Po nej vyložíme 4. plagátik: „Kto má Boha, nič mu nechýba.“

Pri príprave obeda môžeme v srdci aj nahlas ďakovať Pánovi za všetko, čo nám dal. Najmä za dar viery a nádeje.

Nájdime si čas, hoci len chvíľku, a zastavme sa pri niečom doma alebo vonku, čo si zvyčajne nevšímame. Ďakujme Pánu Bohu, že nám to dal. Napr.: okná alebo dvere medzi izbami, alebo vodu, vzduch, kuchynské spotrebiče, krásne rozkvitnuté stromy, kamienky, s ktorými sa deti rady hrajú, alebo schody, výťah do nášho bytu...

Pripravme sláskou slávnostný obed apekne sa oblečme. Nech celá rodina vidí, že máme radosť. A ak sme doma samy, nech to vidí náš Pán.

12.00 hod. Raduj sa, nebies Kráľovná

Spoločnou modlitbou ukončíme Veľké stretnutie MM unás doma a vyvesíme posledný plagátik: Sám Boh stačí.


Program stretnutia:

Piatok

(† = spájame sa so všetkými mamami)
† 18.00
svätá omšaRádio Lumen
† 19.00
adorácia: Ničím sa neznepokojuj.“ duchovné spojenie


Sobota

† 8.30 – svätá omša Rádio Lumen
14.00 príhovor zakladateľky MM Veronicy Williams a o. Mariána Dragúňa, svedectvá z Avily Rádio Lumen
16.00 Modlitby matiek – internetové Rádio Mária


Nedeľa

8.30 sv. omša priamy prenos cez YouTube z Rožňavskej katedrály
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná s pápežom Františkom z Vatikánu.

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup