Jeden z najkrajších pohľadov na slovenskú krajinu je zaiste pohľad z Lomnického či Gerlachovského štítu. Kto to zažil, určite mi dá za pravdu. Človekovi sa tak z týchto najvyšších miest Slovenska naskytne úžasný a podmaňujúci výhľad a rozhľad, keď za dobrej viditeľnosti svoju rodnú hruď vidí „ako na dlani“. Pri tomto pohľade človek aj zabudne na námahu, ktorá ho stála, keď na tento vrchol vystupoval.

Čítajte ďalej v detaile článku ...

        Niečo podobné, drahí priatelia, prežívame počas Veľkonočnej nedele. Nachádzame sa totiž na vrchole liturgického roka a priznám sa a zaiste mi opäť dáte za pravdu, že tým najúžasnejším, podmaňujúcim a úchvatným pohľadom na život a kresťanstvo, je práve z perspektívy veľkonočnej radosti, keď oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie a z hĺbky srdca našimi ústami zaznieva radostné a jasavé „Aleluja“. Je to totiž pohľad, ktorý zásadne zmenil poňatie ľudského života a jeho smrti, ktorý zahnal temnotu starej noci a nahradil ju pravým svetlom. Veď Kristovo zmŕtvychvstanie je najvlastnejším stredobodom našej kresťanskej viery a dáva zmysel ľudskému životu, snaženiu, ľudským námahám ako i bolestiam. Podobá sa totiž duchovnému ohnisku, do ktorého sa zbiehajú lúče svetla, aby naplnili náš život viery duchom a ohňom nadšenia a presvedčenia o jeho význame.

        Nemecký teológ Karl Rahner to výstižne vyjadril slovami: „Vzkriesený Ježiš Kristus je stále živý. Nezvíťazil však tým, že by odvrhol tento svet od seba a vytrhol sa z neho, ale tým, že sa vrhol do jeho najvnútornejšieho stredu, strácajúc seba samého; do stredu, v ktorom pramení celý osud sveta. Tento stred zaujal a naveky prijal. A tak už premenil svet. Zvíťazil nad ním tak, že ho zmenil. Tým, že sa stal srdcom sveta, jeho najtajnejšou a najvnútornejšou silou. Preto pri svojom vzkriesení od nás neodišiel. Pri ňom opäť vlastne prišiel, aby zostal s nami po všetky dni.“

        Platí totiž, že len ten, kto veľmi miluje, pochopí, čo je to láska. Len ten, kto veľmi trpí, pochopí, čo je to bolesť. Ježiš to prežil a preto nám tak dobre rozumie. Človek by mohol tvárou v tvár bolesti strácať nádej a pýtať sa, či život má vôbec zmysel. Tvárou v tvár živému a zmŕtvychvstalému Ježišovi vieme, že zmysel má, a že stojí za to milovať ako miloval On. V tejto radostnej veľkonočnej viere a poznaní, nech aj naším vnútrom zaznieva to slávnostné a nadšené „ALELUJA“.

Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky Vám zo srdca praje

Dušan Argaláš

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup