V roku 2017 jedna vysoká škola v Brne v Českej republike so zameraním na staviteľstvo uskutočnila pod vedením svojho prednášajúceho docenta praktickú výučbu. Vysokoškoláci dostali za úlohu po praktickej stránke vytvoriť model mosta. Mosta, ktorý by spĺňal nielen estetické kritéria vizáže, ale aj kritériá projektantské a statické. Model mosta nemal byť ťažší ako 300 gramov a jeho dĺžka sa pohybovala okolo jedného metra. A tak dvojice študentov ich modelovali a lepili zväčša z ľahkého dreva alebo podobných materiálov. Modelov spolu vytvorili 18 a boli najrôznejších tvarov. Niektoré boli oblúkové, iné mali rovné a zvislé línie, ďalšie sa tiahli do výšky so spustenými lanami, ktoré most držali. V zadanej úlohe nebolo zámerom len modely mostov vytvoriť a vystaviť. Nasledovala taktiež záťažová skúška na ich pevnosť a statiku. Každý model tak dali na dva vyvýšené podstavce a postupne ho zaťažovali. Na časť mosta, po ktorej mala ísť doprava, sa zaradom pridávali zaťažujúce železné pláty. Pribúdali jeden po druhom, až nakoniec po niekoľkom pridanom železnom plátku most povolil a sa zrútil. Víťazom súťaže bol model mosta, ktorý pri stanovených kritériách zniesol najväčšiu záťaž.

Čítajte ďalej v detaile článku ...

Ak sa zahľadíme na Kristov kríž, ktorý je stelesnením Božieho milosrdenstva, tak on je pre nás zároveň mostom spájajúcim nebo so zemou. Rovnako je vytvorený len z obyčajného dreva vo zvislej a vodorovnej línii. Ale je to most, ktorý odolá akýmkoľvek náporom a búrkam sveta a historických časov. Jeho pevnosť a statika sa nenarušia ani pod záťažou akéhokoľvek počtu hriechov človeka a celého sveta. Stále bude pevne stáť, i keď svet sa bude neustále točiť. Bude pre nás veriacich premostením časnosti a večnosti. Cestou a mostom, prostredníctvom ktorého dosahujeme cieľ našej viery – spásu duší. Znesie aj tú najťažšiu záťaž a bude napokon víťazom všetkých čias a zadaných úloh. Ave crux! (Buď pozdravený Kríž!)

Dušan Argaláš

  KristovKríž.doc

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup