Britská skupina Coldplay vydala filmové spracovanie svojho živého koncertu, ktorý mala v brazílskej metropole Sao Paulo (8.11.2017). Vypredaný a desiatkami tisíc návštevníkmi nabitý futbalový štadión bol svedkom úžasnej atmosféry a vystúpenia tejto svetovo známej hudobnej skupiny. Laserová šou, ktorá sprevádzala koncert, len dotvárala a umocňovala veľkolepú atmosféru koncertu. Prispeli k tomu členovia skupiny, ktorí do koncertu vložili viaceré pozoruhodné prvky. Nebol to koncert len s čelným pódiom, na ktorom by kapela hrala a spievala. Z nej totiž do davu priaznivcov vychádzalo ešte úzke, ale dosť dlhé pódium. To spôsobilo, že čelný spevák mnohokrát vybehol po tomto pódiu až takpovediac do prostred stojace davu návštevníkov a tam spieval. Všetkých prítomných však dojal aj moment, keď uprostred koncertu zrazu členovia skupiny zložili svoje hudobné nástroje a uličkou sa vybrali medzi ľudí. Prišli až do rohu plochy štadióna, kde pre nich bolo pripravené maličké pódium a ich ďalšie hudobné nástroje. Svoje krátke vystúpenie uviedli slovami, že malá plocha tohto pódia má rozlohu miestnosti, kde skupina sa v r. 1996 prvýkrát zišla a začala hrať. Zrazu mnohí hostia, čo boli ďaleko od hlavného pódia, sa cítili ocenení, pretože v daných chvíľach skupina hrala sťaby na „dosah ich ruky“, úplne blízko pri nich. Ba takpovediac medzi nimi.

Čítajte ďalej v detaile článku ...

Na návrate na hlavné pódium pokračovali vo svojom koncerte. Všetkým však dostalo a dojalo ukončenie koncertu. Nielen že všetci členovia skupina odložili svoje nástroje. Ale sa vzájomne vedľa seba chytili a poklonili publiku. Úklon potom spravili aj druhý i tretíkrát. Na to spevák skupiny, ktorý značnú časť koncertu spieval s brazílskou vlajkou pri sebe, sa rozbehol na predĺžené pódium. Pred koncom pódia sa zastavil a brazílsku zástavu s úctou rozprestrel na pódiu. Nad touto zástavou potom rozprestrel štandardu s nápisom LOVE (MILUJEM). Všetko to prenášala kamera, ktorá na veľkoplošných obrazovkách pre celý štadión a všetkých ľudí robila zábery, ako bol nápis na štandarde LOVE a hneď pod ňou brazílska zástava. Skupina chcela dať najavo, tak danú krajinu a ich ľudí majú úprimne radi. Ľudia tlieskali, mávali rozsvietenými mobilmi, či z prstov dvoch svojich rúk vytvárali symbol srdca a prezentovali ho smerom k pódiu.

Najdojemnejší bol však okamih, keď hlavný vokalista Chris Martin (Christopher Anthony Martin) si pred týmito zástavami kľakol na obe kolená a s prejavom úcty, sympatie i lásky brazílsku zástavu vľúdne pobozkal. Potom vstal, dlaň priložil k srdcu a obecenstvu sa hlboko poklonil. V tých momentoch filmové kamery zaznamenali, ako mnohým slzy prítomným tiekli z očí slzy dojatia a hlbokej emócie. Bolo to jedno z prekrásnych, spontánnych a dojemných ľudských vyznaní.

Pri tomto zážitku, z ktorého je rovnako celovečerné filmové spracovanie, mi prichádzajú na um chvíle Veľkého piatku. Mnohí z veriacich majú zvyk v priebehu Veľkého piatku a Bielej soboty ísť k „Božiemu hrobu“. Tam za normálnych okolností zohýnajú svoje kolená, aby dali bozk lásky telu Ukrižovaného vystretého na chrámovej dlažbe. Skláňajú sa a bozkávajú rany Vykupiteľa, aby tak vyznali i prejavili lásku a spätosť, ktorú k nemu cítia. Potom sa zodvihnú, uklonia a odchádzajú od tohto „pódia Kristovho utrpenia a smrti“, aby sa pripravili na nevídané nadšenie a úžasnú atmosféru jeho „alelujového veľkonočného koncertu“, ktorým je jeho víťazstvo zmŕtvychvstania.

Dušan Argaláš

  BozkLásky.docimage

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup