SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

DUCHOVNÉ OKIENKO

Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že sa za nás potil svojou predrahou Krvou v Olivovej záhrade. Prosíme ťa Pane, pre tieto jeho zásluhy odpusť nám všetky naše hriechy.

Tebe, Najsvätejšia Trojica, predkladáme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že za nás podstúpil smrť na kríži. Úpenlivo ťa žiadame, Pane, aby si nás pre tieto jeho zásluhy láskavo zbavil aj trestov za previnenia našich hriechov.

Tebe, Najsvätejšia Trojica, predkladáme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za nevýslovnú lásku, s ktorou On z neba na zem zostúpil, aby si vzal telo, trpel a na kríži za nás zomrel. Pre tieto jeho zásluhy ťa prosíme, Pane, aby si po našom pozemskom skonaní voviedol naše duše do nebeskej slávy. Panna Mária, Potešenie zarmútených, oroduj za nás! Amen..KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.