Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

ŽIVÉ VYSIELANIE Z BAZILIKY SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s vašimi deťmi za odvrátenie epidémie spoločne so Sedembolestnou Pannou Máriou - Patrónkou Slovenska. Živý prenos nájdete vždy na YouTube kanály Štúdio 7BOLESTNÁ https://www.youtube.com/channel/UCule1-OWdgVsbKieUt1QTEQ/featured
- Modlitba za odvrátenie epidémie (posvätný ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa k Panne Márií.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!
Na tomto YouTube kanály Štúdio 7BOLESTNÁ nájte každý deň živý prenos.

https://www.youtube.com/channel/UCule1-OWdgVsbKieUt1QTEQ/featuredKONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard