SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ŽIVÉ VYSIELANIE Z BAZILIKY SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s vašimi deťmi za odvrátenie epidémie spoločne so Sedembolestnou Pannou Máriou - Patrónkou Slovenska. Živý prenos nájdete vždy na YouTube kanály Štúdio 7BOLESTNÁ https://www.youtube.com/channel/UCule1-OWdgVsbKieUt1QTEQ/featured
- Modlitba za odvrátenie epidémie (posvätný ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa k Panne Márií.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!
Na tomto YouTube kanály Štúdio 7BOLESTNÁ nájte každý deň živý prenos.

https://www.youtube.com/channel/UCule1-OWdgVsbKieUt1QTEQ/featuredKONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.