Nakoľko sme kvôli koronavírusu v obmedzenom režime slávenia sv. omší, rozhodli sme sa sprostredkovať Vám cez internet na živo (online) sv. omšu z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Sv. omša bude cez NTERNET NAŽIVO prenášaná v NEDEĽU 15. MARCA 2020 od 10.30 hod. Spoločne sa spojme éterom vo viere našich sŕdc!
Nájdete nás na internete prostredníctvom nasledujúceho linku: https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

Live: https://youtu.be/PHEUc1ah_YE

SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH!


Nahrávky na prevzatie vo formáte MP3

https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-homilia.mp3

https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-sv-omsa.mp3 

https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-homilia.mp3
https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-sv-omsa.mp3 


https://youtu.be/PHEUc1ah_YEModlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH!

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup