Predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský publikoval pre veriacich preventívne odporúčania vzhľadom na ochranu obyvateľstva pred koronavírusom. Je to najmä dodržiavanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a častejšie umývanie rúk. Neodporúča sa momentálne organizovať pútnické zájazdy na Slovensku i do zahraničia a obmedziť spoločné podujatia len na
liturgické slávenia. Na bohoslužby sa neodporúča, aby prichádzali ľudia, ktorí sú chorí alebo sa necítia dobre. V chrámoch sa dočasne odporúča nepoužívať sväteničky, z kostolných lavíc odložiť všetky veci a pri bohoslužbe možno vynechať znak pokoja. Všetkých ľudí sa prosí o zachovanie pokoja, uvážlivosti a rozvahy. A hlavne nepodliehať žiadnej panike – sú to len preventívne opatrenia.


PREVENTÍVNE OPATRENIA MESTA TOPOĽČANY

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 po zasadnutí krízového štábu dňa 9. marca 2020, primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová nariaďuje s okamžitou platnosťou až do odvolania nasledovné opatrenia:

 • Rušia sa všetky podujatia mesta Topoľčany a taktiež podujatia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane divadelných predstavení a premietania kina
 • Mesto pozastavuje prenájmy na organizovanie kultúrnych a iných hromadných aktivít
 • Krytá plaváreň a sauna bude pre verejnosť uzavretá od 10.3.2020
 • Žiadame občanov, aby obmedzili osobný úradný styk a pokiaľ je to možné, vybavovali úradné záležitosti telefonicky alebo e-mailom
 • Odporúčame občanom s naplánovaným svadobným obradom zvážiť  prítomnosť hostí na  v obrade v priestoroch Mestského úradu v Topoľčanoch, s výnimkou osôb nevyhnutných na vykonanie obradu.

 

Ďalšie odporúčania mesta Topoľčany

 • Riaditeľov základných a materských škôl žiadame, aby nerealizovali krúžkovú činnosť, výlety, exkurzie a iné školské akcie
 • Športovým klubom odporúčame zrušiť plánované zápasy, alebo organizovať zápasy bez účasti divákov
 • Žiadame zamestnávateľov, občianske združenia, denné centrá seniorov, stravovacie prevádzky, zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie, aby zabezpečili svojim zamestnancom, klientom a návštevníkom zvýšenú dezinfekciu spoločných priestorov
 • Odporúčame organizátorom verejných podujatí prehodnotiť realizáciu týchto podujatí
 • Odporúčame občanom zvážiť účasť na verejných podujatiach a zhromaždeniach a rešpektovať pokyny a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR    
 • Ďakujeme občanom, ktorí v prípade pozitívnej cestovateľskej anamnézy ostávajú v domácej karanténe 14 dní.

Odpovede Úradu verejného zdravotníctva SR na najčastejšie otázky týkajúce sa ochorenia COVID-19 nájdete tu.

Občania môžu využiť infolinky s nepretržitou prevádzkou. V rámci Nitrianskeho kraja je k dispozícii infolinka na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nitre: 0948 495 915.

Otázky môžete adresovať epidemiológom aj prostredníctvom e-mailu: novykoronavirus@uvzsr.sk.

PREVENTÍVNE OPATRENIA MESTA TOPOĽČANY - LINKA NA OFICIÁLNU STRÁNKU MESTA TOPOĽČANY

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

 

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

 

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200306030
Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

 


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup