SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

RÍMSKY EXORCISTA POSKYTUJE NÁHĽAD DO DIABLA

Televízne a internetové série prednášok odhaľujú niektoré tajomstvá diabla a exorcizmu ako aj podrobnosti o práci exorcistu v Rímskej diecéze. Rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo Spoločnosti sv. Pavla, ktorí pôsobí v Rímskej diecéze 21 rokov a je aj odborníkom mariológom, v prvom vydaní série vysvetľuje, ako vykonáva exorcizmus.

„Chodím do jedného z rímskych kostolov vo farnosti, ktorý je počas dňa zatvorený,“ povedal páter Amorth. „Ráno je tam svätá omša a potom kostol zatvoria. Tam vykonávam tie ťažké exorcizmy. Vždy pracujem so 7-10 ľuďmi, ktorí mi pomáhajú a používam malú posteľ. Niekedy musíme ľudí priviazať alebo ich jednoducho fyzicky zvládnuť.“
„A Kristom,“ hovorí páter, „je možné prekonať diabla: Exorcista koná v mene Ježiša a mocou, ktorá vychádza z Ježiša.“
Je skutočný?
Prvá otázka, ktorú páter Amorth vo svojej prednáške osloví je otázka, či je diabol skutočne existuje: „Odpovedám slovami Jána Pavla II., ktorému raz položili otázku: 'Vaša Svätosť, nachádzam mnohých biskupov, ktorí neveria v diabla.' A Ján Pavol II. odpovedal: 'Ten, kto neverí v diabla, neverí v evanjelium.'
„Diabol je anjel a preto čistý duch stvorený Bohom sa odvrátil od pravej cesty, pretože sa vzbúril proti Bohu. Preto si zachováva všetky charakteristické črty čistého ducha, ako veľmi veľká inteligencia, nesmierne presahujúca našu inteligenciu.“
„Diabla veľmi teší spôsob, akým ho všeobecne predstavujú – s krídlami a chvostom, s rohmi, ako netopiera, atď. – pretože v týchto predstavách sa ľuďom zdá byť smiešnym a to pomáha ľuďom veriť, že neexistuje,“ hovorí exorcista.
Problém medicínsky či duchovný
Páter Amorth ďalej vysvetľuje, že diabolské posadnutie treba rozlišovať od psychiatrických problémov; a aby sa to dokázalo, na to je potrebný exorcista v každej diecéze, aby pomohol pri tomto rozlišovaní.
„Normálne, keď nejaká osoba prežíva tieto konflikty a problémy, prvá vec je, že musí navštíviť lekára a psychiatra,“ povedal. „Je veľmi ťažké rozlíšiť pôsobenie diabla od psychického problému. Takáto osoba ide k psychiatrovi a ani po rokoch terapie nie sú nijaké výsledky.
„Potom začne podozrievať, že problém nie je prirodzený a ide k zaklínačovi, ktorý mu spôsobí ešte väčšie škody. To je to, čo sa normálne v súčasnosti deje. V tomto bode je možné, že niekto skúsenejší v týchto veciach navrhne návštevu exorcistu.
Panna Mária
Exorcista potvrdzuje, že Satanovým veľkým nepriateľom je Panna Mária. A vysvetľuje:
„Pri jednej príležitosti môj priateľ exorcista sa spýtal diabla, čo ho najviac zraňuje u Panny Márie a čo ho najviac hnevá. On odpovedal: 'To, že je najčistejšou zo všetkých stvorení a že ja som ten najnečistejší; to, že ona je najposlušnejšia zo všetkých stvorení a že ja som najväčší rebel; to, že ona je tou, ktorá nespáchala nijaký hriech a preto ma vždy porazí.“
Páter Amorth potvrdil, že pri niektorých príležitostiach Boh prinúti Knieža lži povedať pravdu, avšak najväčším úsilím diabla je, aby človeka zvrhol do hriechu.
„Zviesť človeka k zlu je dať mu upadnúť do hriechu; to je najobľúbenejšia činnosť diabla a my všetci sme toho subjektom od nášho narodenia až po našu smrť.“
Podľa pátra Amortha, Mária je kľúčovou postavou v boji proti diablovým trikom, zvlášť odkedy bola sama pokúšaná: „Mariólogia je moja oblasť a ľudia sa ma často pýtali, či Mária bola pokúšaná diablom. Určite. Kedy? Od jej narodenia až po jej smrť. Ale ona vždy zvíťazila.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.