Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre otvára pre školský rok 2020/2021 denné
bilingválne päťročné štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým a štvorročné
všeobecné štúdium. Talentové prijímacie skúšky na bilingválne štúdium sa budú konať dňa
26. 3. 2020 a prijímacie skúšky na všeobecné gymnázium budú prebiehať v dňoch 11. 5 a 14.
5. 2020. Prihlášky na bilingválne štúdium je možné podať do 20. 02. 2020 a na všeobecné
štúdium do 10. 04. 2020. Bližšie informácie o štúdiu, dôležitých termínoch a kritériách na
prijatie nájdete na stránke školy www.gcm.sk.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup