Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

MODLITBA SV. FAUSTÍNY

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje oči milosrdné, aby som nikoho neupodozrieval a nesúdil podľa vonkajšieho zdania, ale hľadal to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a ponáhľal sa im na pomoc.

 

Pomôž mi, aby bol môj sluch milosrdným, aby som bol naklonený potrebám svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu.

 

Pomôž mi, Pane, aby bol môj jazyk milosrdný, aby som nikdy nehovoril zle o svojich blížnych, ale pre každého mal slovo útechy a odpustenia.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje ruky milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som svojmu blížnemu robil iba dobre a sám preberal tažšie, namáhavejšie práce.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje nohy milosrdné, aby som sa napriek vlastnej únave a vyčerpanosti vždy ponáhľal svojim blížnym na pomoc.

 

Pomôž mi, Pane, aby bolo moje srdce milosrdné, aby som vedel spolucítiť s každým utrpením svojich blížnych. Svoje srdce nechcem pred nikým zatvárať, ani pred tými, ktorí zneužívajú moju dobrotu. O vlastných utrpeniach chcem mlčať a ponoriť sa do Tvojho Najsvätejšieho Srdca. Kiežby som sa stal miestom odpočinku pre Tvoje milosrdenstvo, ó, Pane.”


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...