SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

MODLITBA SV. FAUSTÍNY

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje oči milosrdné, aby som nikoho neupodozrieval a nesúdil podľa vonkajšieho zdania, ale hľadal to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a ponáhľal sa im na pomoc.

 

Pomôž mi, aby bol môj sluch milosrdným, aby som bol naklonený potrebám svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu.

 

Pomôž mi, Pane, aby bol môj jazyk milosrdný, aby som nikdy nehovoril zle o svojich blížnych, ale pre každého mal slovo útechy a odpustenia.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje ruky milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som svojmu blížnemu robil iba dobre a sám preberal tažšie, namáhavejšie práce.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje nohy milosrdné, aby som sa napriek vlastnej únave a vyčerpanosti vždy ponáhľal svojim blížnym na pomoc.

 

Pomôž mi, Pane, aby bolo moje srdce milosrdné, aby som vedel spolucítiť s každým utrpením svojich blížnych. Svoje srdce nechcem pred nikým zatvárať, ani pred tými, ktorí zneužívajú moju dobrotu. O vlastných utrpeniach chcem mlčať a ponoriť sa do Tvojho Najsvätejšieho Srdca. Kiežby som sa stal miestom odpočinku pre Tvoje milosrdenstvo, ó, Pane.”

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.