Dovoľujeme si vás informovať o termínoch slávností 1. sv. prijímania a slávnosti birmovania v našej farnosti v r. 2020. Všetky slávnosti budú v soboty o 10.00 hod.:
Slávnosti 1. sv. prijímania:

Sobota 16. mája 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Hollého

Sobota 23. mája 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Škultétyho

Sobota 30. mája 2020 o 10.00 hod. – CZŠ sv. don Bosca

Sobota 6. júna 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Tribečská

Sobota 13. júna 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Gogoľova


Slávnosť birmovania: Sobota 20. júna 2020 o 10.00 hod. – všetci birmovanci

Naša mariánska púť: V dňoch 4.-6. septembra 2020


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup