Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení ...
Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci ...
28.3.2020
Topoľčany tlieskajú HRDINOM
V PIATOK 27. marca 2020 o 20.00 hod. SLOVENSKO TLIESKA HRDINOM.
25.3.2020
MIMORIADNE POŽEHNANIE PÁPEŽA RÍMU A SVETU
Svätý otec pápež František pozýva veriacich celého sveta v piatok 27. marca o 18.00 ...
25.3.2020

AKTUÁLNY STAV PRÍPRAVY NEMOCNIČNEJ KAPLNKY K 23.11.2019.

Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne zrýchlili. Kaplnku sa podarilo úspešne dokončiť.
Zo strany nemocnice:
1. spojazdnila sa vzduchotechnika, dorobil sa vývod na potrubí aj do sakristie a osadil sa kryt na prívod vzduchu v miestnosti kaplnky
2. dokončila sa podlaha
3. osadilo sa umývadlo a batéria
4. dokončila sa druhá fáza elektroinštalácie, svietidlá, zásuvky, vypínače, večné svetlo ...

Zo strany farnosti:
1. osadili sa chemické kotvy na osadenie svätostánku, pokladničku, podstavec pre Pannu Máriu a Pražské Jezuliatko
2. vyvŕtali sme všetky diery, pre oltárny obraz, krížovú cestu, reproduktory, číselník, ...
3. zamerali sme umiestnenie obrazov krížovej cesty a nakreslil sa podklad pod oltárny obraz za pomoci laserového zameriavača
3. mali sme možnosť, aby kaplnka bola vymaľovaná našimi maliarmi na základe našich požiadaviek - vymaľovali sme kaplnku
4. inštaloval sa svätostánok,  pokladnička, svätenička, reproduktory
5. inštalovali sme káble pre ozvučenie kaplnky a zapojili sme reproduktory
6. inštaloval sa číselník
7. kúpili sme nové skrine do sakristie
8. nalakovali sme obetný stôl, klakátko, organ, stojan na misál
9. nainštalovali sme LED podsvietenie oltárneho obrazu
10. ušili sa oltárne plachty
11. zafixovala sa ambóna a kríž o podlahu
12. sfunkčnilo sa ozvučenie kaplnky
13. priniesla sa zreštaurovaná socha Panny Márie a socha Pražského Jezuliatka
14. upratovanie kaplnky
15. osadenie závesu v miestnosti určenej na spovedanie
16. opravovali sa zistené nedostatky po maľovaní
17. príprava sv. omše na požehnanie kaplnky
18. odskúšanie organa a ozvučenia
 
Kaplnka je hotová a pripravená na slávnostné požehnanie.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Viera nám umožňuje žiť evanjelium v prvej osobe.