Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019

V TOPOĽČANOCH NOVÁ NEMOCNIČNÁ KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Požehnanie novej nemocničnej kaplnky Nemocnica v Topoľčanoch prechádza v súčasnej dobe rozsiahlou modernizáciou, pri ktorej sa má preinvestovať viac ako 12 miliónov eur. V rámci týchto prác prichádza k novému usporiadaniu a štruktúre jednotlivých nemocničných oddelení. Tieto práce sa dotkli i doterajšej nemocničnej kaplnky, ktorá kedysi bola kinosálou a prednáškovou miestnosťou. Po nežnej revolúcii však boli tieto priestory upravené na bohoslužobný priestor a požehnane mnohé roky slúžili ako nemocničná kaplnka. Pri stavebných úpravách majú byť tieto priestory prebudované na Jednotku intenzívnej starostlivosti, nakoľko sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti operačných sál. Z tohto dôvodu sme tieto priestory museli v lete tohto roku 2019 opustiť a ukončiť činnosť tohto bohoslužobného priestoru.
Po rokovaniach s vedením nemocnice a s jej pánom riaditeľom, nám boli ponúknuté iné, dobre situované a bezbariérové priestory. Nachádzajú sa totiž na prízemí topoľčianskej nemocnice – na chodbe, ktorá spája dve hlavné budovy, kde sa nachádzajú jednotlivé ambulancie a lôžkové oddelenia. Vo vzájomnej súčinnosti s nemocnicou, vrátane prác a obojstranného finančného krytia, boli tieto priestory v predchádzajúcich mesiacoch prebudované na nový sakrálny priestor, ktorý dostal pomenovanie:

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák na vigíliu slávnosti Krista Kráľa slávnostne požehnal tieto priestory novej kaplnky a to v sobotu 23. novembra 2019 o 17.00 hod. Sv. omše v nej budú bývať v nedeľu o 10.15 hod., v sobotu o 17.00 hod. (s platnosťou na nedeľu) a v pracovné dni, ktoré budú oznámené vo farských oznamoch o 16.15 hod. Priestory kaplnky boli upravené tak, aby každý deň od rána do večera boli otvorené a k dispozícii tak pacientom, zamestnancom nemocnice, ako aj jej návštevníkom. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorý sa pričinili o vytvorenie kaplnky. Tešíme sa z jej zrodu a modlíme, aby nové sakrálne priestory slúžili ľuďom a prinášali im pokoj a „zdravie duše“!

FOTOGRAFIE z požehnania kaplnky
tuFotogaléria


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Najkratšou cestou medzi dvoma ľuďmi je úsmev.