SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

AKTUÁLNY STAV PRÍPRAVY NEMOCNIČNEJ KAPLNKY K 26.10.2019.

V prácach na novej nemocničnej kaplnky tiež postupujeme. Podrobný popis prác aj s fotkami, ktoré sa spravili, a ktoré nás ešte čakajú, je zverejnený v tomto článku. Ďakujeme vedeniu nemocnice za spoluprácu a podporu pri riešení technických a organizačných záležitostí týkajúcich sa prípravy kaplnky. Ďakujeme aj Vám farníkom za finančnú podporu. Nech Vás Pán Ježiš odmení svojim požehnaním.
Od predchádzajúceho zhodnotenia stavu sa podarilo vykonať tieto práce:

Zo strany nemocnice:

1. bola urobená nová omietka na čelnej stene, pravej stene a okolo vstupných dverí
2. bola nainštalovaná vzduchotechnika (je potrebné ešte urobiť napájanie motora)
3. bol urobený betónový náter na celej podlahe za účelom vyrovnania a spevnenia podlahy
4. aktuálne sa ukladá nová dlažba

Zo strany farnosti:

1. bola renovovaná ambóna - nalakovaná
2. bol opravený a namaľovaný podstavec pre oltárny kríž
3. bol očistený a nalakovaný oltárny kríž a korpus Pána Ježiša
4. bola vybratá a kúpená farba (okrová PLUS) určená na namaľovanie kaplnky
5. robila sa úprava vizualizácie za účelom maľovania kaplnky
6. kúpili sme nový zosilňovač - ozvučenie kaplnky - pôvodný už bol nevyhovujúci
7. objednali sme látku na ušitie obrusa na stôl pod svätostánok
8. dvere do sakristie a spovednice už sú dostupné a pripravené na dodanie
9. stoličky do kaplnky sú už taktiež dostupné na dodanie

Tieto práce je potrebné ešte urobiť na dokončenie kaplnky:

1. aktuálne čakáme na dokončenie dlažby v celej kaplnke, urobenie obkladu okolo umývadla a osadenie nového umývadla a batérie
2. vŕtanie dier a osadenie chemických kotiev, za účelom:
- osadenia svätostánku,
- osadenia stolíka pod svätostánkom
- osadenia stojana pre Pražské Jezuliatko
- osadenia podstavca pod Pannu Máriu
3. zameranie rozloženia obrazov krížovej cesty a navŕtanie dier - podľa vizualizácie
4. navŕtanie dier pre osadenie sväteničky a pokladničky
5. následne bude potrebné dôkladne zakryť novú podlahu, zamerať biely podklad oltárneho obrazu a môžu sa začať maliarske práce - pánov maliarov sme zabezpečili svojich, vzhľadom na naše požiadavky 
6. osadenie dvier do sakristie, spovednice a mriežok do vetracích otvorov
7. dokončenie elektroinštalácie: zásuvky, vypínače, ovládanie vzduchotechniky, stropové svietidlá, únikové svietidlá, svietidlá do spovednice a sakristie, osadenie dvierok na elektrický rozvádzač, inštalácia večného svetla
8. inštalácia ozvučenia kaplnky a digitálneho číselníka
9. osadenie svätostánku a podstavcov - prinesenie sochy Panny Márie a inštalácia jej svietiacej korunky, a prinesenie sošky Pražského Jezuliatka, namontovanie pokladničky a sväteničky
10. zorganizujeme brigádu (prinesenie obetného stola, organu, skríň do sakristie, stoličiek, obrazov, atď. ...)
11. nalepenie nepriehľadnej a svetlu priechodnej fólie na vstupné dvere 
12. pripravíme kaplnku na slúženie prvej sv. omše
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.