Priebeh prác na nemocničnej kaplnke Povýšenia sv. Kríža v topoľčianskej nemocnici za uplynulé týždne od posledného zhodnotenia stavu si môžete prečítať v tomto článku.

1. Technicky sme doriešili osadenie nových dverí do sakristie a spovednice. Bolo potrebné vybúrať staré zárubne a upraviť na požadovaný rozmer a osadiť preklad. Dvere sme objednali aj s obložením.
2. Vybrali sme obklad na podlahu
3. Dali sme vyrobiť na mieru podstavce pod Pannu Máriu, pod Pražské Jezuliatko a dosku pod svätostánok.
4. Dali sme reštaurovať sochu Panny Márie Lurdskej, ktorú sme mali v pôvodnej kaplnke, pôvodná farba sa už odlepovala.
5. Zakúpili sme nové šaty pre Pražské Jezuliatko, nakoľko pôvodné šatočky už boli v zlom stave.
6. Urobili sme držiak na digitálny číselník pre JKS.
7. Objednali sme nový zosilňovač, nakoľko starý bol už nevyhovujúci.
8. Objednali sme svietidlá do sakristie a spovednice aj s núdzovými svietidlami.
9. Riešili sme vetracie otvori vedľa vstupných dverí do kaplnky.
10. Boli vyhodené staré podlahy v sakristii a v spovednici.
11. Nanovo sme riešili rozloženie obrazov krížovej cesty.
12. Dali sme obnoviť stojan pod kríž.
13. Bol vybúraný otvor na vzduchotechniku
 
Počnúc stredou 11.9.2019 sa začali v kaplnke murárske práce.
Okolo dverí zvonku aj zvnútra aj na celej ľavej stene je už urobená omietka.
Žiaľ do hodového sviatku kaplnky - Povýšenia Svätého Kríža, sa nestihlo kaplnku pripraviť, veríme, že práce už budú iba napredovať. Teraz nám už iba ostáva trpezlivo čakať pokiaľ bude dokončená vzduchotechnika, omietka a podlaha nakoľko tieto práce sú v réžií nemocnice. 

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup