Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

ELEKTROINŠTALÁCIA V NOVEJ NEMOCNIČNEJ KAPLNKE / 02.08.2019

V priestore novej kaplnky v topoľčianskej nemocnice prebiehajú aktuálne elektroinštalačné práce. Práce napredujú výborným tempom vďaka šikovným majstrom a výborným manažérom projektu. Súčasne informujeme, že sme v týždni zaplatili faktúru za doteraz spotrebovaný elektroinštalačný materiál do nových priestorov nemocničnej kaplnky v sume 888,- €. Všetkým našim dobrodincom a podporovateľom vyslovujeme úprimné poďakovanie a srdečné Pán Boh odmeň!
V priestore novej kaplnky v topoľčianskej nemocnice prebiehajú aktuálne elektroinštalačné práce.
Sú pripravené trasy kadiaľ bude vedená nová kabeláž, pre:
- zásuvky, vypínače
- osvetlenie
- ozvučenie (chráničky pre reproduktorové káble a mikrofóny)
- umiestnenie bezpečnostnej kamery
- napájanie vzduchotechniky a klimatizácie
- napájanie večného svetla a svätostánku
- napájanie digitálneho číselníka
Elektrické káble sú už natiahnuté.
Nad vstupnými dverami, sa rieši nové napojenie elektrických rozvodov z dôvodu osadenia nových vstupných dverí, ktoré budú vyššie ako tie čo sú tam aktuálne osadené.

Máme už zakúpené aj nové stropné svietidlá a reproduktory.

Fotogaléria


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.