Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

ELEKTROINŠTALÁCIA V NOVEJ NEMOCNIČNEJ KAPLNKE / 02.08.2019

V priestore novej kaplnky v topoľčianskej nemocnice prebiehajú aktuálne elektroinštalačné práce. Práce napredujú výborným tempom vďaka šikovným majstrom a výborným manažérom projektu. Súčasne informujeme, že sme v týždni zaplatili faktúru za doteraz spotrebovaný elektroinštalačný materiál do nových priestorov nemocničnej kaplnky v sume 888,- €. Všetkým našim dobrodincom a podporovateľom vyslovujeme úprimné poďakovanie a srdečné Pán Boh odmeň!
V priestore novej kaplnky v topoľčianskej nemocnice prebiehajú aktuálne elektroinštalačné práce.
Sú pripravené trasy kadiaľ bude vedená nová kabeláž, pre:
- zásuvky, vypínače
- osvetlenie
- ozvučenie (chráničky pre reproduktorové káble a mikrofóny)
- umiestnenie bezpečnostnej kamery
- napájanie vzduchotechniky a klimatizácie
- napájanie večného svetla a svätostánku
- napájanie digitálneho číselníka
Elektrické káble sú už natiahnuté.
Nad vstupnými dverami, sa rieši nové napojenie elektrických rozvodov z dôvodu osadenia nových vstupných dverí, ktoré budú vyššie ako tie čo sú tam aktuálne osadené.

Máme už zakúpené aj nové stropné svietidlá a reproduktory.

Fotogaléria


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.