Nemocnica v Topoľčanoch – ktorá je súkromnou nemocnicou – prechádza rozsiahlou obnovou a modernizáciou, ktorá nás môže napĺňať optimizmom, že o zdravie nás ľudí tohto okolia bude lepšie a kvalitnejšie postarané. V rámci tejto modernizácie budú žiaľ priestory terajšej kaplnky prebudované na Jednotku intenzívnej starostlivosti, a to z dôvodu, že sa tento priestor nachádza v tesnej blízkosti operačných sál. Sme v jednaní s vedením nemocnice, ktorá nám vyšla v ústrety a poskytla nám adekvátny priestor pre novú kaplnku, ktorá sa bude nachádzať na prízemí hlavnej budovy vedľa centrálnej sterilizácie. Napriek tomu, že z oboch strán tak zo strany nemocnice ako i zo strany našej farnosti si to vyžaduje veľa času, starostí a nemalé financie, predsa len už nejaký čas v účinnej spolupráci s vedením nemocnice pracujeme na tom, aby poskytnutý priestor pre novú kaplnku bol prebudovaný a upravený podľa našich bohoslužobných potrieb. Dôležité informácie čítajte v článku ...


Fotografie aktuálneho stavu nového priestoru pre kaplnku. a


Fotografie z vizualizácie novej kaplnky Povýšenia sv. Kríža

Čítajte viac v článku.

Nevieme však zaručiť, že uzatvorenie doterajšej kaplnky bude zhodné s otvorením novej kaplnky, ktorá ostane rovnako zasvätená ako obidve predchádzajúce kaplnky Povýšeniu sv. Kríža. Húževnato však pracujeme na tom, avšak je potrebné tam spraviť veľa prác:

- nová elektroinštalácia a zakúpenie nových stropných svietidiel
- zavedenie ventilácie a príprava na klimatizáciu
- murárske vyspravenie všetkých stien a inštalácia nových vstupných presklených dverí
- nová komplexná dlažba vo všetkých priestoroch
- celkové vymaľovanie hlavnej i dvoch bočných miestností
- zakúpenie 40 ks nových stoličiek a nového svätostánku
- úprava celého vzhľadu kaplnky a liturgického priestoru, vrátane zarámovania oltárneho obrazu Božieho milosrdenstva
- zakúpenie nových reproduktorov a novej oltárnej výbavy a pod.

Chceli by sme však, aby v dohľadnej dobe nová kaplnka bola verejne k dispozícii, a to aj v režime, že by bola kaplnka otvorená a voľne prístupná ľuďom každodenne počas celého dňa. Zverejňujeme fotografie terajšieho stavu priestorov, z ktorých vidno už začatie prác. Ale k dispozícii je takisto vizualizáciu novej kaplnky, na realizácii ktorej neustále pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie a vedeniu nemocnice ďakujeme za ich korektný a ústretový prístup v tejto záležitosti.

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup