Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

RENOVÁCIA OHRADY + STRECHY A VÝMENA REPRODUKTOROV

V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším prácam. V prvom rade to bola komplexná renovácia oplotenia okolo celého kostola. A to z dôvodu, že oplotenie vytvára dosť podstatný vzhľad nielen farského kostola, ale celého námestia. K skrášleniu námestia i kvetinovou výsadbou i renováciou oplotenia sme chceli prispieť aj my.
Tieto renovačné práce prebiehali v mesiacoch máj-júl 2019. Vyžiadali si najskôr dôkladné očistenie kovového oplotenia. Niektoré z týchto kovových častí, nakoľko boli pokrivené, bolo však potrebné kováčsky napraviť a niektoré dokonca nanovo vyrobiť (napr. pri detskom ihrisku). Potom to bolo očistenie celého murovaného oplotenia a murárske vyspravenie niektorých poškodených častí. Pred samotným maľovaním boli murované striešky stĺpikov ošetrené proti usadzovaniu machu a celé murivo bolo po celom obvode penetrované a natreté kontaktnou zjednocovacou farbou. Po odsúhlasení pamiatkovým úradom postupu prác a farebným prevedením, boli kovové časti natreté penetrátorom a následne farbou Alkyton. Na murované časti bola použitá farba brnianskej firmy Keim, ktorou bola namaľovaná minulý rok aj spodná časť kostola. Táto farba je výsostne určená na historické budovy, nestráca vplyvom času svoju farbu a je umývateľná.

Spolu s týmito prácami sa realizovalo tiež natretie strechy nad Lurdskou jaskyňou. A to z dôvodu, že daný pozinkovaný plech tam už bol miestami hrdzavý a strecha nebola natretá konečnou farbou. Po očistení plechu za pomoci vysokozdvižnej techniky bola strecha najskôr natretá penetrátorom a následne dvakrát medenkovou kladivkovou farbou (Alkyton), ktorú odsúhlasili pamiatkári, aby sa strecha zladila s medenou strechou kostola.

Súbežne s týmito prácami bolo vymenených všetkých 5 vonkajších reproduktorov pri všetkých východoch kostola. Bolo tak učinené z dôvodu, aby aj vonkajší prenos zvuku bol technicky zladený s novým ozvučením kostola. A ďalším dôvodom je nutná oprava fasády na miestach, kde boli prichytené staré reproduktory.

Ďakujeme všetkým, ktorí tieto práce zrealizovali a na ne finančne prispeli. Celkové náklady všetkých týchto spomenutých prác nás stáli zhruba 10.000,- €.


Fotogaléria

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard