SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

MÁME FARSKÝ ERB!

Základom heraldicky správneho erbu je jednoduchosť a ľahká čitateľnosť. Heraldika pracuje s jednoduchosťou a kvalitne nakreslenými figúrami podľa heraldických pravidiel.

Súčasťou farského erbu je čierny klobúk s jedným čiernym strapcom na každej strane. To je úzus ktorý je nutné rešpektovať. Vzhľadom na Mariánske patrocínium farnosti použiť atribút P. Márie ako dominantný.
Kríž je známi z pečate mesta z 15. storočia, pričom heraldici sa zhodujú, že musel erb mesta s takýmto krížom vzniknúť už v 13. storočí, kedy vznikli aj iné mestské erby s dvojitým krížom (Žilina, Zvolen etc.) Nejde v tomto prípade o prvotný cirkevný - kresťanský motív ale o modifikáciu panovníckeho erbu - Arpádovci mali prvý svoj znak - dvojkríž. Mestá to opakovali ale na odlíšenie sa tie kríže modifikovali, v žilinskom sú napríklad 3 korene v dolnej časti dvojkríža, u vás je to rozštiepenie každého konca kríža. Teda netreba si mýliť, resp. vzťahovať že ten kríž je prebratý od cirkvi vo vašej oblasti - nie je. Ale súhlasil by som s tým aby vo vašom erbe farnosti tento erb figuroval.
Bol by som za to použiť v erbe tento kríž a nad ním mariánsky symbol - zatiaľ som premýšľal nad peknou korunou s ľaliou (resp. štylizovaným M s ľaliou v tej korune). Koruna ako znak P. Márie kráľovnej je heraldike zaužívaný a veľmi pekný heraldický symbol. Nad štítom bude umiestnený čierny klobúk s 1 čiernym strapcom na každej strane.
Miroslav Glejtek -autor erbu farnosti

...prevzaté s argumentácie a zdôvodňovania a vysvetlenia erbu.Nový farský erb sa bude používať na pečiatkach a hlavičkovom papieri našej farnosti. Keďže naša farnosť nemala doteraz vytvorený oficiálny znak, bolo potrebné pre túto potrebu dať vytvoriť a ustáliť znak, ktorý sa bude používať. Keďže Pavol VI. v motu proprio 1966 vydal smernice, ktorými ustanovil, že klerici a farnosti spolu s diecézami môžu i naďalej používať /a je vhodné/erbové právo, ktoré dala Mária Terézia vo svojom cisárstve Cirkvi. Rešpektujúc túto tradíciu sme sa rozhodli i my v nej pokračovať.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.