Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

PRÍBEH JEDNEJ KAPLNKY

Topoľčany boli kedysi veľmi známe pútnické miesto. Bolo to hlavne kvôli soche Panny Márie, ktorá bola umiestnená v kaplnke. V archívnych dokumentoch môžeme nájsť rôzne príbehy z minulosti. Kaplnka so sochou stála na mieste pri starom cintoríne na Benešovej ulici pri dnešnej Strednej zdravotnej škole sv. Vincenta de Paul, na Ul. 17. novembra v Topoľčanoch.


 

pôvodné umiestnenie kaplnky ( SZŠ sv.Vincenta de Paul vyrástla na bývalom cintoríne )
ul.Benešova, dnes ulica 17.novembra


Rímskokatolícka dievčenská škola a kláštor (kaplnka medzi budovami) rok 1935

Legenda spojená so sochou

Samotná socha je vyrezávaná z dreva, je to dielo neznámeho umelca, pochádza pravdepodobne z roku 1634, keď Katarína Pálfiová z vďaky za záchranu manžela Žigmunda Forgáča, uhorského palatína, dala postaviť v topoľčianskom chotári 4 kaplnky na počesť Matky Božej.

 1.vojenské mapovanie so zobrazenými 4 kaplnkami, ktoré dala postaviť K.Pálfiová

Už od jej postavenia  hľadalo pri nej útechu veľké množstvo veriacich.
 

socha Panny Márie z kaplnky, dnes umiestnená v kostole v Topoľčanoch


Viaže sa k nej aj legenda o závadskom farárovi Jánovi Andrejkovičovi, ktorý mal na ceste domov z mesta v hustom snežení bičom šľahnúť po tvári ženu celú oblečenú v bielom.  Bolo to práve pri tejto kaplnke. Žena okamžite zmizla a na druhý deň sa na tvári sochy objavila krvavá čiara. Udalosť sa odohrala v zime roku 1802. Odteraz ľudia ešte vo väčšom množstve prichádzali k soche. Na žiadosť vtedajšieho farára Jána Pilárika sochu z kaplnky vzali a ukryli na chóre kostola.  V pôvodnej kaplnke sochu nahradil obraz. Až po mnohých rokoch sochu znovu vyzdvihli, o čo sa zaslúžil hlavne farár Vincent Kubica. Vďaka nemu bola v rokoch 1853-56 na lokalite Brehy v Topoľčanoch vystavaná Kalvária. V strede Kalvárie môžeme nájsť kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá stojí na mieste zázračného prameňa, ktorý uzdravoval ľudí. Socha Panny Márie bola napokon prenesená na hlavný oltár do kostola (dnes je v pravej časti kostola ), v auguste 1854 ju Ján Scitovský, ostrihomský arcibiskup, dal vysvätiť.  

Kde je dnes kaplnka?

Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch 11. septembra 1928 posiela žiadosť na Okresný úrad v Topoľčanoch, v ktorom prosí o postavenie novej, oveľa väčšej kaplnky. Táto nová kaplnka mala nahradiť staršiu, ktorá sa nachádzala hneď vedľa cintorína. Išlo o jednopriestorovú stavbu štvorcového pôdorysu na vyvýšenom podstavci s dvomi protistojnými nástupnými schodiskami konkávne sa zužujúcim smerom k vstupu do kaplnky. Plnú hmotu kaplnky mali dotvárať štyri stĺpy umiestnené v rohoch podstavca. Stĺpy s korintskými hlavicami z akantových listov by podopierali profilovanú širokú korunnú rímsku so strechou zvonovitého tvaru. Celková výška kaplnky mala dosiahnuť približne 8m, pôdorys samotnej kaplnky mal mať rozmery asi 3x3m aj so schodiskom 6x7m. Staviteľom mal byť miestny staviteľ Eduard Bothe. Stavebná komisia aj so starostom Františkom Markovičom sa vydala na miesto budúcej stavby, keďže žiaden zo susedov nemal námietky proti stavbe, bolo Okresným úradom v Topoľčanoch vydané povolenie na stavbu.  Aj napriek kladným postojom  sa napokon z neznámych dôvodov k stavbe nepristúpilo. Stará kaplnka tak bola na svojom pôvodnom mieste, až pokým nezačala brániť cestovnému ruchu. Následne bola premiestnená do areálu  Starého cintorína na Krušovskej ulici.  Pri návšteve tohto starého pietneho miesta môžete zahliadnuť danú kaplnku, možno si spomeniete na jej príbeh.

Zdroj text : Archív TO / B. Sasko /foto:  Tribečské múzeum, internet

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.