Vizualizácia novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografii z vizualizácie novej kaplnky. Veríme, že nová kaplnka sa ...
20.7.2019
Aktuálny stav novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografií z aktuálneho stavu novej nemocničnej kaplnky - ...
20.7.2019
Priebeh prác na organe 8. júla 2019
Generálna oprava hracieho stola a jeho súčastí
08.7.2019

2 % PRE NÁDEJ - NÁDEJ PRE ĽUDÍ V NÚDZI.

Darovaním 2 % z dane môžete pomôcť ľuďom v núdzi prostredníctvom občianskeho združenia Nádej - Topoľčany. Všetko potrebné nájdete v ďalšom texte.
PDF - VYHLÁSENIE - o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Občianske združenia vznikajú spravidla na báze pomoci ľudí dobrej vôle, preklenúť iným náročné životné situácie, alebo prispieť ku kvalite života.
S takýmto úmyslom bolo založené aj občianske združenie
Nádej – Topoľčany, ktoré bolo zaregistrované na MV SR 15. novembra 2004.
Vychádza z princípov humanizmu, vzájomnej solidarity a ochoty spolupráce na spoločnom dobre v duchu myšlienky
„Neodopieraj dobrodenia núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť“.
Jeho hlavným cieľom je pomoc ľuďom, ktorí sú znevýhodnení či už zdravotne, sociálne alebo materiálne, pomoc rodinám, starým, osamelým ľuďom, ale aj prispieť k užitočným aktivitám vo voľnom čase detí a dospievajúcich.

 

Pre Vás, ktorých oslovila naša prosba, sú v prílohách na stiahnutie tlačivá:

  • Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vyplní a potvrdí zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní sumy, na ktorom sú „predvyplnené“ údaje o prijímateľovi – našom OZ.

Vyplnené obe tieto tlačivá je treba odovzdať na daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 30.4.2019, alebo priniesť najneskôr do 27.4.2019 do kancelárie farského úradu v Topoľčanoch v úradných hodinách, kde vám tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy" prípadne aj pomôžeme vyplniť.

 

Všetkým ochotným darcom vopred ĎAKUJEME !

 

Podrobnosti o mechanizme poukazovania 2 % z dane nájdete na stránke www.rozhodni.sk - odkiaľ sme prevzali aj časť hore uvedeného textu.

 

Predseda OZ Nádej

M. Faltus.

 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
TK KBS