SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

2 % PRE NÁDEJ - NÁDEJ PRE ĽUDÍ V NÚDZI.

Darovaním 2 % z dane môžete pomôcť ľuďom v núdzi prostredníctvom občianskeho združenia Nádej - Topoľčany. Všetko potrebné nájdete v ďalšom texte.
PDF - VYHLÁSENIE - o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Občianske združenia vznikajú spravidla na báze pomoci ľudí dobrej vôle, preklenúť iným náročné životné situácie, alebo prispieť ku kvalite života.
S takýmto úmyslom bolo založené aj občianske združenie
Nádej – Topoľčany, ktoré bolo zaregistrované na MV SR 15. novembra 2004.
Vychádza z princípov humanizmu, vzájomnej solidarity a ochoty spolupráce na spoločnom dobre v duchu myšlienky
„Neodopieraj dobrodenia núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť“.
Jeho hlavným cieľom je pomoc ľuďom, ktorí sú znevýhodnení či už zdravotne, sociálne alebo materiálne, pomoc rodinám, starým, osamelým ľuďom, ale aj prispieť k užitočným aktivitám vo voľnom čase detí a dospievajúcich.

 

Pre Vás, ktorých oslovila naša prosba, sú v prílohách na stiahnutie tlačivá:

  • Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vyplní a potvrdí zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní sumy, na ktorom sú „predvyplnené“ údaje o prijímateľovi – našom OZ.

Vyplnené obe tieto tlačivá je treba odovzdať na daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 30.4.2019, alebo priniesť najneskôr do 27.4.2019 do kancelárie farského úradu v Topoľčanoch v úradných hodinách, kde vám tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy" prípadne aj pomôžeme vyplniť.

 

Všetkým ochotným darcom vopred ĎAKUJEME !

 

Podrobnosti o mechanizme poukazovania 2 % z dane nájdete na stránke www.rozhodni.sk - odkiaľ sme prevzali aj časť hore uvedeného textu.

 

Predseda OZ Nádej

M. Faltus.

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.