Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

FARSKÝ KOSTOL - NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.
KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V TOPOĽČANOCH:

Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami:
Sobota  22.12.2018 od 9:00h do 12:00h.
Nedeľa  23.12.2018 od 15:30h do 18:30h.

Sväté omše:
Nedeľa 23.12.2018 - 6:00h; 7:30h; 9:00h; 10:30h; 18:30h.
Pondelok 24.12.2018 - 8:00h; 16:00h (z vigílie); 22:00h (polnočná).
Utorok 25.12.2018 - 6:00h; 7:30h; 9:00h; 10:30h; 18:30h.
DOBRÁ NOVINA od 14:00 do 19:00h.

Streda 26.12.2018 6:00h; 7:30h; 9:00h; 10:30h; 18:30h.
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ 15:00h + 16:00h.

Štvrtok 27.12.2018 6:00h; 8:00h; 18:30h.
Piatok 28.12.2018 6:00h; 11:30h; 18:30h.
Sobota 29.12.2018 8:00h; 18:30h.
Nedeľa 30.12.2018 6:00h; 7:30h; 9:00h; 10:30h; 18:30h.

Pondelok 31.12.2018 8:00h;  16:30h (v nemocničnej kaplnke o 18:15h s platnosťou na 1.1.).
Utorok 1.1.2019 6:00h; 7:30h; 9:00h; 10:30h; 18:30h.
Streda 2.1.2019 6:00h; 8:00h; 18:30h.
Štvrtok 3.1.2019 6:00h; 8:00h; 18:30h.
Piatok 4.1.2019 6:00h; 11:30h; 18:30h.
Sobota 5.1.2019 8:00h; 18:30h.
Nedeľa 6.1.2019 6:00h; 7:30h; 9:00h; 10:30h; 18:30h.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...