Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

FILIÁLKA NEMČICE - KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.
KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO  V NEMČICIACH:

Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami:
Sobota  22.12.2018 od 9:00h do 10:00h.
          (rozdávanie sv. prijímania každých 20 min)

Sväté omše:
Nedeľa 23.12.2018 - 9:00h.
Pondelok 24.12.2018 - 22:00h.
Utorok 25.12.2018 - 9:00h.
Streda 26.12.2018 - 9:00h.
Piatok    28.12.2018 - 18:00h.

Nedeľa 30.12.2018 - 9:00h.
Pondelok 31.12.2018 - 16:00h.
Utorok 1.1.2019 - 9:00h.
Piatok 4.1.2019 - 18:00h.
Nedeľa 6.1.2019 - 9:00h.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...