Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

FILIÁLKA NEMČICE - KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.
KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO  V NEMČICIACH:

Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami:
Sobota  22.12.2018 od 9:00h do 10:00h.
          (rozdávanie sv. prijímania každých 20 min)

Sväté omše:
Nedeľa 23.12.2018 - 9:00h.
Pondelok 24.12.2018 - 22:00h.
Utorok 25.12.2018 - 9:00h.
Streda 26.12.2018 - 9:00h.
Piatok    28.12.2018 - 18:00h.

Nedeľa 30.12.2018 - 9:00h.
Pondelok 31.12.2018 - 16:00h.
Utorok 1.1.2019 - 9:00h.
Piatok 4.1.2019 - 18:00h.
Nedeľa 6.1.2019 - 9:00h.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard