Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019

FILIÁLKA NEMČICE - KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.
KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO  V NEMČICIACH:

Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami:
Sobota  22.12.2018 od 9:00h do 10:00h.
          (rozdávanie sv. prijímania každých 20 min)

Sväté omše:
Nedeľa 23.12.2018 - 9:00h.
Pondelok 24.12.2018 - 22:00h.
Utorok 25.12.2018 - 9:00h.
Streda 26.12.2018 - 9:00h.
Piatok    28.12.2018 - 18:00h.

Nedeľa 30.12.2018 - 9:00h.
Pondelok 31.12.2018 - 16:00h.
Utorok 1.1.2019 - 9:00h.
Piatok 4.1.2019 - 18:00h.
Nedeľa 6.1.2019 - 9:00h.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Najkratšou cestou medzi dvoma ľuďmi je úsmev.