Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

MEDŽUGORIE A TOPOĽČANY

Návšteva Medžugoria často nenecháva pútnikov nedotknutých. Mnohí zakusujú zvláštne milosti a pomoc do svojho života na tomto premodlenom mieste. V minulých dňoch niektorí naši farníci navštívili toto pútnické miesto. Naša farníčka a stála prispievateľka na našej stránke S. Bagová sa chce podeliť o svoje skúsenosti z návštevy Medžugoria s nami všetkými. Majme otvorené srdce pre toto posolstvo.

Milí moji!
Chcem Vám povedať o mojich dojmoch z Medžugoria.
Je to miesto, kde zažijete neuveriteľný pokoj. Ako sme boli spolu niekoľkí pútnici, zhodli sme sa na tom, že sa nám ani nechce ísť domov a vedeli sme prečo...
Tu som bola prvýkrát na sv.omši v nedeľu v zaprášených teplákoch a botaskách, ale neuveriteľne šťastná.
Čím sme sa viacej blížili k našej hranici, napadla ma taká myšlienka, previesť cez hranicu ten Medžugorský pokoj.
Veď prečo je v Medžugorí ten pokoj a tak neskutočne dobre na duši?
Lebo je to premodlené miesto. A moje myšlienky pokračovali ďalej...Čo nám bráni žiť takýto pokoj u nás doma?
Viete,tie naše rozbité medziľudské vzťahy,rozbité rodiny,rozbité manželstvá-to je dielo Diabla-ten má za úlohu rozbíjať, rozdeľovať, veď slovo diabolos znamená rozdelenie. Boh je Láska.Diablovi ide o jej zničenie.
Priatelia, môžeme byť šťastní bez lásky? Ak nás nikto nemiluje? A ak nikoho nemilujeme my?
Veď ľudia nepotrebujú ohromné automobily, potrebujú úctu.Nepotrebujú šatníky plné oblečenia, potrebujú sa cítiť príťažlivými.
Potrebujú spoločenstvo-dobré medziľudské vzťahy v rodine, na pracovisku, so susedmi, potrebujú motiváciu, uznanie, lásku a radosť.Tieto duchovné túžby sa nedajú naplniť hmotou.Azda to nie je tak?
Priatelia, premeňme Topoľčany na Medžugorie! Ako? Človek to nedokáže, ale Boh Áno. Vezmime do rúk ruženec, ten Boží mobil a posielajme Zdravas -SMS Márii na číslo NEBO, spoločnosť s ručením neobmedzeným.
Zastavme Diabla! Začnime sa viacej modliť ruženec spoločne v rodinách, v kostole.
Zachráni nás jedine MODLITBA, MODLITBA, MODLITBA!!!!!!!!!!
Adorujme viacej Ježiša vo Sviatosti Oltárnej!!!!!!
Rekonštrukcia kostola je už v plnom prúde, zrekonštruujme roztrhnuté spojenie s naším BOHOM!
Dovoľme, aby sa Medžugorský pokoj narodil v Topoľčanoch, zmeňme ho na mesto modlitby a adorácie. A budeme tu šťastní.Veď človek nevie žiť šťastne bez lásky, bez pokoja, človek nevie žiť bez Boha. Vari sme sa o tom už dostatočne nepresvedčili?

Sedembolestná Topoľčianska Panna Mária, oroduj za nás a pomôž nám, prosím.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...