Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA - POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.
Sobota 15.12. – 18:00 hod.
Nedeľa 16.12. – 10:30 hod.  3. adventná
Pondelok 17.12. – 18:00 hod.
Sobota 22.12. – 18:00 hod.

Nedeľa 23.12. – 10:30 hod.  4. adventná
Pondelok 24.12. – 15:00 hod.
Utorok 25.12. – 10:30 hod.  PRIKÁZANÝ SVIATOK – Narodenie  Pána
Streda 26.12. –
18:00 hod. Svätého Štefana, prvého mučeníka
Sobota 29.12. – 18:00 hod.

Nedeľa 30.12. – 10:30 hod.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Pondelok 31.12. – 18:15 hod.
Poďakovanie na konci roka s možnosťou získania úplných odpustkov za obvyklých podmienok.
(s platnosťou na 1.1.+ pobožnosť na konci roka)


Utorok 1.1.2019 – 10:30 hod. PRIKÁZANÝ SVIATOK – Panny Márie Bohorodičky
Štvrtok 3.1.2019 – 18:00 hod.
Piatok 4.1.2019 – 9:30 hod.
Sobota 5.1.2019 – 18:00 hod.

Nedeľa 6.1.2019 – 10:30 hod.  PRIKÁZANÝ SVIATOK – Zjavenie Pána (Traja králi) 


PENZIÓN KOMFORT:
Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami:
Sobota 22.12.2018 od 10:30h do 11:00h.
Svätá omša:
Sobota 22.12.2018 16:00h.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.