Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA - POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.
Sobota 15.12. – 18:00 hod.
Nedeľa 16.12. – 10:30 hod.  3. adventná
Pondelok 17.12. – 18:00 hod.
Sobota 22.12. – 18:00 hod.

Nedeľa 23.12. – 10:30 hod.  4. adventná
Pondelok 24.12. – 15:00 hod.
Utorok 25.12. – 10:30 hod.  PRIKÁZANÝ SVIATOK – Narodenie  Pána
Streda 26.12. –
18:00 hod. Svätého Štefana, prvého mučeníka
Sobota 29.12. – 18:00 hod.

Nedeľa 30.12. – 10:30 hod.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Pondelok 31.12. – 18:15 hod.
Poďakovanie na konci roka s možnosťou získania úplných odpustkov za obvyklých podmienok.
(s platnosťou na 1.1.+ pobožnosť na konci roka)


Utorok 1.1.2019 – 10:30 hod. PRIKÁZANÝ SVIATOK – Panny Márie Bohorodičky
Štvrtok 3.1.2019 – 18:00 hod.
Piatok 4.1.2019 – 9:30 hod.
Sobota 5.1.2019 – 18:00 hod.

Nedeľa 6.1.2019 – 10:30 hod.  PRIKÁZANÝ SVIATOK – Zjavenie Pána (Traja králi) 


PENZIÓN KOMFORT:
Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami:
Sobota 22.12.2018 od 10:30h do 11:00h.
Svätá omša:
Sobota 22.12.2018 16:00h.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.