Vďakyvzdanie za úrodu vo filiálke Nemčice začalo pred sv. omšou modlitbou slávnostného ruženca a ďakovnou modlitbou veriacich: Všemohúci Bože, cez požehnané kňazské ruky nášho duchovného otca Ti prinášame a obetujeme dary našej úrody, a zeme ako vďakyvzdanie

- za každý vánok vetra, ktorý opeľoval kvitnúce stromy, polia a lúky,

- za každú kvapku dažďa, ktorá pomáhala vzrastu úrody,

- za každý slnečný lúč, ktorý hladil dozrievajúce plody,

 - za ochranu pred búrkami a ničivým krupobitím,
- za každý dúšok čerstvej pitnej vody,
- za zdravie a všetky milosti, ktorými si nás obdaril.

Naša práca, usilovnosť a obetné dary sú prejavom lásky a vďačnosti za všetky požehnané plody zeme, ktoré z Božej štedrosti požívať môžeme. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Dušan Argaláš, topoľčiansky farár. Za výzdobu, prípravu a štedrosť obetných darov nech Pán Boh odmení všetkých, ktorí majú zásluhu na tejto slávnosti.

FOTOGRAFIE z poďakovania za úrodu TU

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup