Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PRIHLÁŠKA NA BIRMOVNÚ PRÍPRAVU 2019/2020

Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Topoľčany bude približne v máji/júni 2019. Pre prijatie sviatosti birmovania – pre žiakov od 9. ročníka základnej školy a vyššie – je potrebná znalosť základných modlitieb, pravidelná účasť na nedeľnej a sviatočnej svätej omši, svätej spovedi, na duchovných aktivitách, účasť na náukových stretnutiach, vedomosť patričných náboženských poznatkov a najmä osobná ochota i úmysel birmovanca prijať túto sviatosť. Prihlásiť sa môžete elektronicky na stránke tu: PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
Prihlášku je potrebné odovzdať do pondelka 14.10.2019 v úradných hodinách v kancelárii RKFÚ. Topoľčany.
Postup pri registrácií na birmovnú prípravu 2019/2020

1. vyplňte  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - https://www.topolcany.fara.sk/sviatost-birmovania
2. po odoslaní formulára vám bude odoslaný email na email použitý pri registrácií, v ktorom bude linka na ktorú keď kliknete otvorí sa web stránka na ktorej bude dostupná linka na prevzatie vašej prihlášky. (doručený email si prosím uchovajte)
3. Tento prevzatý dokument - prihlášku si vytlačte a podpíšte (dokument obsahuje 2 strany) Prosíme ak je možné vytlačte prihlášku obojstranne na jeden kancelársky papier.
4. Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do pondelka 14.10.2019 v úradných hodinách v kancelárii RKFÚ Topoľčany.

Prosíme Vás, aby ste formulár prihlšky vyplnili zodpovedne.

V prípade technických problémov s prihláškou nás prosím kontaktujte na email topolcany.fara@gmail.com


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...