Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

OBNOVA FASÁDY KOSTOLA

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

Ťažkosťou bolo zladiť sa farebne do už pôvodných farieb exteriérnej maľovky kostola. A to i z toho dôvodu, že dané tie isté farby nanášané pred niekoľkými rokmi, majú už iný odtieň na južnej a severnej strane kostola. Z mnohých vzoriek farieb sa nám po zaslaní kúsku muriva s jej farbou do Brna (kde nám špeciálnu farbu na historické budovy miešali) podarilo farebne priblížiť k predchádzajúcim farbám spred niekoľkých rokov.

Začiatkom augusta 2018 sme po konzultácii s pamiatkarmi sme tak pristúpili k vymaľovaniu všetkých dolných chýbajúcich častí fasády kostola a celého sokla. Snažíme sa, aby sa tieto maliarske práce stihli spraviť do našich hodov – do 12. augusta 2018.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po odbornej stránke, ale aj pričinením murárskych a maliarskych
prác postarali o túto obnovu!


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.