Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

OBNOVA FASÁDY KOSTOLA

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

Ťažkosťou bolo zladiť sa farebne do už pôvodných farieb exteriérnej maľovky kostola. A to i z toho dôvodu, že dané tie isté farby nanášané pred niekoľkými rokmi, majú už iný odtieň na južnej a severnej strane kostola. Z mnohých vzoriek farieb sa nám po zaslaní kúsku muriva s jej farbou do Brna (kde nám špeciálnu farbu na historické budovy miešali) podarilo farebne priblížiť k predchádzajúcim farbám spred niekoľkých rokov.

Začiatkom augusta 2018 sme po konzultácii s pamiatkarmi sme tak pristúpili k vymaľovaniu všetkých dolných chýbajúcich častí fasády kostola a celého sokla. Snažíme sa, aby sa tieto maliarske práce stihli spraviť do našich hodov – do 12. augusta 2018.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po odbornej stránke, ale aj pričinením murárskych a maliarskych
prác postarali o túto obnovu!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.