Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

OBNOVA FASÁDY KOSTOLA

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

Ťažkosťou bolo zladiť sa farebne do už pôvodných farieb exteriérnej maľovky kostola. A to i z toho dôvodu, že dané tie isté farby nanášané pred niekoľkými rokmi, majú už iný odtieň na južnej a severnej strane kostola. Z mnohých vzoriek farieb sa nám po zaslaní kúsku muriva s jej farbou do Brna (kde nám špeciálnu farbu na historické budovy miešali) podarilo farebne priblížiť k predchádzajúcim farbám spred niekoľkých rokov.

Začiatkom augusta 2018 sme po konzultácii s pamiatkarmi sme tak pristúpili k vymaľovaniu všetkých dolných chýbajúcich častí fasády kostola a celého sokla. Snažíme sa, aby sa tieto maliarske práce stihli spraviť do našich hodov – do 12. augusta 2018.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po odbornej stránke, ale aj pričinením murárskych a maliarskych
prác postarali o túto obnovu!


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.