Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

CIRKUS MOTÝĽ

Čím väčšie utrpenie, tým väčší triumf.

Krátkometrážny film rozprávajúci príbeh Willa (Nick Vujicic), korí je atrakciou v cirkuse na posmech ľuďom, pretože je bez končatín. Človek, ku ktorému sa Boh otočil chrbtom. Will sa stretáva s majiteľom iného cirkusu, cirkusu Motýľ, ktorý mu ukazuje iný pohľad na svet, na život. Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme napriek všetkým prekážkam bojovali a nikdy sa nevzdávali. Hľadali svoje prednosti a neživili svoje nedostatky. Veď aj krásny motýľ sa musel vyvinúť zo škaredej larvy.

 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.