Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

CIRKUS MOTÝĽ

Čím väčšie utrpenie, tým väčší triumf.

Krátkometrážny film rozprávajúci príbeh Willa (Nick Vujicic), korí je atrakciou v cirkuse na posmech ľuďom, pretože je bez končatín. Človek, ku ktorému sa Boh otočil chrbtom. Will sa stretáva s majiteľom iného cirkusu, cirkusu Motýľ, ktorý mu ukazuje iný pohľad na svet, na život. Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme napriek všetkým prekážkam bojovali a nikdy sa nevzdávali. Hľadali svoje prednosti a neživili svoje nedostatky. Veď aj krásny motýľ sa musel vyvinúť zo škaredej larvy.

 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.