Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne priblížil k nám. Aj my sa chceme dobre pripraviť a urobiť všetko preto, aby sa Ježiš mohol každý deň narodiť v našom živote, v našich skutkoch a slovách. Aby sme sa aj my mohli priblížiť bližšie k Bohu.

Vianočný stromček je symbolom narodenia Krista, pravého stromu života a Božej lásky, ktorá nikdy nezvädne. Na Vianoce zdobíme doma stromček. Tento rok chceme takýto vianočný stromček vyzdobiť pre Ježiša našimi dobrými skutkami vykonanými z lásky k Nemu. Ozdoby na stromček budú symbolizovať našu lásku, dobré skutky a zrieknutie sa.

Stiahni si stromček a vytlač na A3 tu: stromcek_pre_jeziska.pdf

SVIEČKA - za účasť na sv. omši si nakresli sviečku na stromček

SRDIEČKO - za zrieknutie sa počítača a hier alebo televízie (na všetkých elektronický prostriedkoch na celý deň) si nakresli srdiečko na stromček

GULE - za každú večernú a rannú modlitbu si stromček vyzdob farebnou vianočnou guľou

ZVONČEK – za zrieknutie sa sladkostí počas celého dňa si stromček vyzdobíme zvončekom

HVIEZDA - na vrch stromčeka nakresli na Štedrý deň

BALÍČEK – za každý dobrý skutok si pod stromček nakresli balíček - darček

Vyfarbený a vyzdobený stromček daruj pod stromček u vás doma malému Ježiškovi. Vianoce sú blízko, tak nech náš vianočný stromček žiari nezištnou láskou premenenou v konkrétne skutky a nech poteší narodené Božie dieťatko.

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup