Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE DETI

Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne priblížil k nám. Aj my sa chceme dobre pripraviť a urobiť všetko preto, aby sa Ježiš mohol každý deň narodiť v našom živote, v našich skutkoch a slovách. Aby sme sa aj my mohli priblížiť bližšie k Bohu.

Vianočný stromček je symbolom narodenia Krista, pravého stromu života a Božej lásky, ktorá nikdy nezvädne. Na Vianoce zdobíme doma stromček. Tento rok chceme takýto vianočný stromček vyzdobiť pre Ježiša našimi dobrými skutkami vykonanými z lásky k Nemu. Ozdoby na stromček budú symbolizovať našu lásku, dobré skutky a zrieknutie sa.

Stiahni si stromček a vytlač na A3 tu: stromcek_pre_jeziska.pdf

SVIEČKA - za účasť na sv. omši si nakresli sviečku na stromček

SRDIEČKO - za zrieknutie sa počítača a hier alebo televízie (na všetkých elektronický prostriedkoch na celý deň) si nakresli srdiečko na stromček

GULE - za každú večernú a rannú modlitbu si stromček vyzdob farebnou vianočnou guľou

ZVONČEK – za zrieknutie sa sladkostí počas celého dňa si stromček vyzdobíme zvončekom

HVIEZDA - na vrch stromčeka nakresli na Štedrý deň

BALÍČEK – za každý dobrý skutok si pod stromček nakresli balíček - darček

Vyfarbený a vyzdobený stromček daruj pod stromček u vás doma malému Ježiškovi. Vianoce sú blízko, tak nech náš vianočný stromček žiari nezištnou láskou premenenou v konkrétne skutky a nech poteší narodené Božie dieťatko.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!