Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE DETI

Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne priblížil k nám. Aj my sa chceme dobre pripraviť a urobiť všetko preto, aby sa Ježiš mohol každý deň narodiť v našom živote, v našich skutkoch a slovách. Aby sme sa aj my mohli priblížiť bližšie k Bohu.

Vianočný stromček je symbolom narodenia Krista, pravého stromu života a Božej lásky, ktorá nikdy nezvädne. Na Vianoce zdobíme doma stromček. Tento rok chceme takýto vianočný stromček vyzdobiť pre Ježiša našimi dobrými skutkami vykonanými z lásky k Nemu. Ozdoby na stromček budú symbolizovať našu lásku, dobré skutky a zrieknutie sa.

Stiahni si stromček a vytlač na A3 tu: stromcek_pre_jeziska.pdf

SVIEČKA - za účasť na sv. omši si nakresli sviečku na stromček

SRDIEČKO - za zrieknutie sa počítača a hier alebo televízie (na všetkých elektronický prostriedkoch na celý deň) si nakresli srdiečko na stromček

GULE - za každú večernú a rannú modlitbu si stromček vyzdob farebnou vianočnou guľou

ZVONČEK – za zrieknutie sa sladkostí počas celého dňa si stromček vyzdobíme zvončekom

HVIEZDA - na vrch stromčeka nakresli na Štedrý deň

BALÍČEK – za každý dobrý skutok si pod stromček nakresli balíček - darček

Vyfarbený a vyzdobený stromček daruj pod stromček u vás doma malému Ježiškovi. Vianoce sú blízko, tak nech náš vianočný stromček žiari nezištnou láskou premenenou v konkrétne skutky a nech poteší narodené Božie dieťatko.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard