Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VRECKOVÝ KALENDÁR PRE TEBA PO CELÝ ROK 2018 - PÁTER FRANK MSC

Páter Frank Vandegehuchte MSC, náš nemocničný duchovný, pripravil pre nás vreckový kalendár s názvom pre teba po celý rok 2018. Budete si ho môcť zakúpiť vo farskom kostole v sakristii, resp. v nemocničnej kaplnke za cenu 1.50,-EUR za kus. Máte možnosť si ho aj zadarmo stiahnuť v elektronickej forme na uvedenej linke:
MSC2018_stredne.pdf
Taktiež aj program z Lukovho dvora z NR od spolubratov a sestier.
Program LD 2018 strany 3 34.doc

Kalendár:  MSC2018_stredne.pdf

pre teba – 2018
Vydal LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, pre verejnosť
a Rodinu pátr a Chevalier a MSC na Slovensku (Rím. kat. cirkev)
info na obálke a na s. 1 – 29, 132 – 136 ,
www.misionari.sk, www.luc.sk

Zostavili:
páter Frank Vandegehuchte MSC (celkovo), Mgr . Valéria Nagyová, laička MSC,
Ing. Jarmila Králová, PhD., laička MSC
(foto a článok o laikoch), Marta Zboranová, laička MSC (my šlienky na každý týždeň),
Ondrej Halás (lek toroval v Lúči),
veriaci farnosti Topoľčian (fotografie s. 13 a 14) , pátri MSC
a sestry v Nitre ( program Lukovho dvora ),
vdp. Daniel Dian ( liturgia, lektoroval úplné odpustky akalendárium) ,
Slovo medzi nami (liturgia a kalendárium),
(28. 5. - www),
akad. mal. Barbara Neumannová (grafické vyhotovenie)


Program z Lukovho dvora:  DSJ 2018- verzia 051016 OK.doc


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.