SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

KRÍŽ VŠETKO KRIŽUJE A PRINÁŠA OBNOVU

Nie je dôležité, odkiaľ prichádzame, naše kroky sa krížia. Nie je podstatné, na ktorú svetovú stranu sa vydáme, naše cesty sa zídu v kríži. Na križovatkách týchto ciest sa dotýka naša cesta krížovej cesty Ukrižovaného. K životnej púti patrí aj zastávka posledná – zastávka smrti. Rozpínajúc sa medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom, stáva sa kríž mostom ponad priepasti.

Znak kríža hovorí svojou vlastnou rečou. Ak sa pozriem na kríž, ak čítam jeho posolstvo, zisťujem, že: Boh nie je studená, mĺkva nebeská moc, ktorá nám spokojná sama so sebou udeľuje zhora rady. V Ukrižovanom zobral Boh na seba podobu zmučenej bytosti. Zahynul pribitý na kríži, nahý, zosmiešňovaný, bitý. Kríž hovorí: Na vlastnom tele pocítil, čo ľudí trápi a čoho sa boja. Boh nám je vo všetkej núdzi nablízku.

Cesta ľudstva je ešte dnes cestou krížovou. Deň za dňom na nej pribúdajú nové zastavenia. Nielen Rimania križovali. My všetci odsudzujeme a križujeme: zosmiešňujeme ľudí, odpisujeme ich, ničíme: „Si totálne zastaralý!“ – „Si ešte príliš mladý!“ – „Ty mi už nemáš čo povedať!“ Každý deň niekoho zraníme a ukrižujeme. Je človek naozaj taký? BERTOLT BRECHT vraví: „Raz niekto povedal kameňom: staňte sa ľudskými! A kamene odpovedali: Ešte nie sme dosť tvrdé.“
Jestvuje mnoho javísk moderných ukrižovaní. Nespočetné obete teroristických útokov na vo svete, úmrtí spôsobených dopravnými nehodami, vzrastajúce počty samovrážd. Sú to len čísla? Nad osudom jednotlivca sa pritom nezamýšľame. Jestvuje mnoho javísk moderných ukrižovaní. Dve tretiny ľudí žijú pod úrovňou existenčného minima. Všeobecne známa skutočnosť. Ale čo proti tomu robím? Ak sa pozriem na kríž, neznamená to pre mňa: odovzdane znášať bolesť. Naopak: pohľad na kríž znamená: trpiacich zbavovať ich utrpenia, snímať ľudí z kríža. Naša odpoveď znie: pomôcť niesť bremeno všade, kde stretneme ľudí nesúcich kríže dnešnej doby. Súcit sám o sebe nestačí. Vzniesť protest iba slovami tiež nie. Musíme sa postaviť k nim, na ich stranu. Každý čin lásky mení svet.
Čo mi zostane zo života? Zostane len to, čo som dal z lásky. Lebo lásku človeka nemožno pochovať. Aj vtedy, keď ukrižovali Ježiša, zdalo sa, že im ich zámer vyšiel, že s Ježišom skoncovali. Ježiša, ktorý dal svoj život, aby zachránil druhých, spasil Boh. Ukrižovaný žije.


Aby mohol človek snímať ľudí z kríža, musí sa niekedy vzoprieť a prekonať sám seba. O tom píše aj LOTHAR ZANETTI vo svojej básni:

Kríž Ježiša Krista
križuje to, čo je
a všetko obnovuje

Čo sa nikto neodváži, musíte spraviť práve vy,
čo nikto nepovie, musíte povedať vy,
na čo nikto nepomyslí, na to sa odvážte myslieť
a s čím nikto nezačne, musíte vy do konca doviesť

Ak nikto nepovie áno, poviete ho vy,
ak nikto nepovie nie, povedzte ho vy,
keď všetci pochybujú, odvážte sa veriť,
keď všetci spolu činia, stojte sami.

Kde všetci chvália, buďte rozvážni
a kde si robia posmech, tam buďte vážni,
kde každý hrabe, nebojte sa dávať,
tam kde tma je, nemajte strach zažať.

Kríž Ježiša Krista
križuje to, čo je
a všetko obnovuje.

( Z knihy Ericha Purka: Menej je viac )

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.