Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

TOPOĽČIANSKÁ PÚŤ 2017

Opäť prichádza čas topoľčianskej púte. Pozývame Vás zúčastniť sa duchovného programu. Tešíme sa na Vašu účasť. Podrobný program nájdete v plagáte. Plánujeme aj LIVE prenos na našej farskej web stránke.
Záznamy z LIVE prenosov nájdete v tomto článku a aj na tejto linke:
https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

Topoľčianska púť 2017

7.9. Štvrtok: Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30 Hod. : Sv. omša: Siedma púť kňazov a veriacich za povolania ku kňazskému a rodinnému životu z farnosí Ludanice a Preseľany.
Hlavný celebrant: Vdp. Pavol Zemko, farnosť Kátlovce
8.9. Piatok:
11:30 Hod. : Sv. omša a ruženec k Sedembolestnej P. Márii
17:45 Hod. : Modlitba posvätného Ruženca - veriaci z Nemčíc
18:30 Hod. : Sv. omša: Mariánske zjavenia vo svetle misijného poslania cirkvi, ThLic. Viktor Jakubov, SF, riaditeľ
21:00 Hod. : Krížová cesta na Kalvárii9.9. Sobota:
14:30 Hod. : sv. spoveď chorých a pútnikov
15:00 Hod. : Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:15 Hod. : Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
17:45 Hod. : Modlitba posvätného Ruženca
18:30 Hod. : Sv. omša: Fatima - nádej a záchrana, Mons. Marián Gavenda
19:45 Hod. : Diskusia na mariánsku tému s Mariánom Gavendom
21:00 Hod. : Moderovaná adorácia mládeže10.9. Nedeľa:
6:00 Hod. : Sv. omša vo farskom kostole
7:30 Hod. : Sv. omša vo farskom kostole
10:30 Hod. : Slávnostná sv omša pred oltárom Lurdskej P. Márie, Mons. Štefan Vallo veľprepošt Nitrianskej kapituly kanoníkov.

 

 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus