SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

TOPOĽČIANSKÁ PÚŤ 2017

Opäť prichádza čas topoľčianskej púte. Pozývame Vás zúčastniť sa duchovného programu. Tešíme sa na Vašu účasť. Podrobný program nájdete v plagáte. Plánujeme aj LIVE prenos na našej farskej web stránke.
Záznamy z LIVE prenosov nájdete v tomto článku a aj na tejto linke:
https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

Topoľčianska púť 2017

7.9. Štvrtok: Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30 Hod. : Sv. omša: Siedma púť kňazov a veriacich za povolania ku kňazskému a rodinnému životu z farnosí Ludanice a Preseľany.
Hlavný celebrant: Vdp. Pavol Zemko, farnosť Kátlovce
8.9. Piatok:
11:30 Hod. : Sv. omša a ruženec k Sedembolestnej P. Márii
17:45 Hod. : Modlitba posvätného Ruženca - veriaci z Nemčíc
18:30 Hod. : Sv. omša: Mariánske zjavenia vo svetle misijného poslania cirkvi, ThLic. Viktor Jakubov, SF, riaditeľ
21:00 Hod. : Krížová cesta na Kalvárii9.9. Sobota:
14:30 Hod. : sv. spoveď chorých a pútnikov
15:00 Hod. : Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:15 Hod. : Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
17:45 Hod. : Modlitba posvätného Ruženca
18:30 Hod. : Sv. omša: Fatima - nádej a záchrana, Mons. Marián Gavenda
19:45 Hod. : Diskusia na mariánsku tému s Mariánom Gavendom
21:00 Hod. : Moderovaná adorácia mládeže10.9. Nedeľa:
6:00 Hod. : Sv. omša vo farskom kostole
7:30 Hod. : Sv. omša vo farskom kostole
10:30 Hod. : Slávnostná sv omša pred oltárom Lurdskej P. Márie, Mons. Štefan Vallo veľprepošt Nitrianskej kapituly kanoníkov.

 

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.