Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

MÁRIA, MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV

„Cez Máriu, Matku všetkých národov, nám Boh ukazuje cestu k pravému pokoju.“ Prednáška P. Paula Mariu Sigla
Modlitba Matky všetkých národov s krátkym komentárom
    
 
Obraz Matky všetkých národov

Obraz Matky všetkých národov znázorňuje Pannu Máriu ako mladú tehotnú ženu. Stojí na zemeguli pred krížom svojho syna. Vznáša sa nad stádom bielych a čiernych oviec, ktoré predstavujú národy všetkých farieb a jazykov. Je oblečená do bieleho rúcha a prepásaná pásom zlatožltej farby. Má rozpäté ruky a na dlaniach jej vidno rany, ktoré sú však už zahojené. Z rán vychádzajú tri lúče svetla, ktoré znamenajú milosť, vykúpenie a pokoj pre všetky národy. Je zaliata svetlom, ktoré vychádza z kríža a symbolizuje zmŕtvychvstalého Vykupiteľa. Vo všetkom je podobná apokalyptikej žene „odetej slnkom“ okrem malého detailu: nešliape na hlavu hada. V tomto tiež treba viieť hlbokú symboliku: keď bude prijatá a pochopená účasť Panny Márie v dejnách spásy a všetky národy ju budú uctievať ako Spoluvykupiteľku, Prostrednicu a Orodovnicu, víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca bude zavŕšené a satan bude konečne a definitívne premožený.

V takejto podobe sa Panna Mária Ide Peerdemanovej ukázala vo videní, ktoré mala 4. marca 1951. Povedala jej: „Pozri sa na moju podobu a dobre si ju prehliadni... Zariaď, aby podľa toho čo vidíš, bol namaľovaný obraz a spolu s nim rozširuj aj modlitbu, ktorú som Ťa naučila.“ V ďalšom zjavení (31. mája 1951) sama Panna Mária vysvetlila Ide symboliku vyobrazenia: „Stádo ovečiek predstavuje národy sveta, ktoré nenájdu pokoja, kým sa ich oči neupriamia na kríž, ktorý je centrom tohto sveta. Pozri sa na moje ruky a uvidíš tri lúče svetla, ktoré znamenajú milosť, vykúpenie a pokoj. Milosťou môjho Pána a Vládcu a pre jeho lásku, ktorou miloval ľudstvo, Otec poslal svojho jednorodeného Syna ako Vyupiteľa sveta. A teraz Otec a Syn posielajú na zem Svätého Ducha, Ducha pravdy, ktorý jediný môže priniesť pokoj. Teda: milosť, vykúpenie a pokoj. Otec a Syn chcú poslať na zem aj Máriu Matku všetkých národov, ako Spoluvykupiteľku, Prostrednicu a Orodovnicu. – Tu som ti podala jasné a zreteľné vysvetlenie obrazu.

Pod vedením Idy namaľoval nemecký maliar Heinrich Repke už v roku 1951 známy obraz Matky všetkých národov. V následujúcom roku preniesli obraz do špeciálnej kaplnky v Amsterdame (Diepenbrockstr. 3), kde sa nachádza dodnes a je predmetom úcty stále rastúceh počtu pútnikov a mariánskych ctiteľov. O kaplnku sa starajú sestričky z Rodiny Panny Márie-Spoluvykupiteľky.

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus