Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

NIE SI BOHU BLIŽŠIE, KEĎ SI ĎALEJ OD ĽUDÍ!

Vstúpili sme do pôstneho obdobia, ktoré má byť časom pokánia a preukazovania milosrdenstva a skutkov lásky voči svojím blížnym. Ponúkame vám úvahu Jany Hamarovej, ktorou chce prebudiť svedomie nás všetkých.

Bieda...je všade okolo nás.Konfrontuje nás,či chceme,alebo nie,s našou pýchou,bezmocnosťou,túžbou zavrieť pred ňou oči.Pozerá na nás z očí bezdomovcov,z prázdnych vyhasnutých očí narkomanov,z osamelých očí starých ľudí.Stretávame ju denne.Vždy bola a asi nikdy nevymizne.Môžeme ju vyhnať preč z dohľadu,odvrátiť zrak,či zakryť si oči. Alebo si môžeme povedať,že tí ľudia si za to v podstate môžu sami a uchlácholiť si tak rozbúrené svedomie.Ale ona tým nevymizne.Nepomôže nám naša zatrpknutosť ani rezignácia a hlavne nepomôže tým,ktorým pomôcť môžeme my.
Nie,nevytrhneme ich.Ani ich nespasíme.Na to prišiel Niekto iný!
Môžeme im pomôcť.A nielen materiálne.Ľahšou cestou je dávať peniaze.Dávanie zaberie málo času.Neohrozuje nás to,nemusíme vyjsť zo seba,otvoriť sa,riskovať.
Iste,niekedy je na mieste aj taká pomoc.Trošku viac je možno kúpiť jedlo a prehodiť pár slov.Prejaviť záujem,ak ho máme skutočne v srdci.Skúsme sa spýtať sami seba,či sme ochotní vyjsť zo svojej ulity,obetovať svoj čas,zastaviť sa,hoci máme toľko"dôležitých" vecí.Sme ochotní pomôcť niekomu nielen jednorazovo?
Sme pripravení na to,že ťa Pane,stretneme v niektorom z tých biednych?Neodvrátime opäť svoj zrak,neprejdeme na druhú stranu cesty?
Každý z nás má svoje poslanie.Nie každý je povolaný pracovať s biednymi alebo venovať sa charite.Ale neospravedlňujeme si svoje nekonanie tým:"veď mám inú službu?"Sme pripravení a ochotní v srdci zastaviť sa a stráviť svoj voľný čas,obetovať obľúbený seriál,či oddych alebo rozčítanú knihu,keď ma Pán zavolá k niektorému zo svojich biednych?Jeden žobrák raz povedal:"Verím tomu,že tí poslední budú v Nebeskom kráľovstve prví a to ma teší..."Bol špinavý a otrhaný,ale v očiach mal svetlo.
Čo sme urobili,keď sme ťa stretli hladného,smädného,zúboženého Pane?Čo nám povieš,keď ťa stretneme?Koľkokrát sme si ťa radšej nevšimli?Koľkokrát sme si to v duchu ospravedlnili tým,že aj tak im nepomôže našich pár korún?
Pros Pána,aby aj tebe,aj mne a nám všetkým ukázal,ako môžeme skutočne pomôcť,ako milovať,ako Ho nasledovať.Ak máme v srdci skutočný záujem,Pán nám ukáže spôsob.Pomoc tým najbiednejším je tiež spôsob zvestovania evanjelia.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...